หมวดหมู่:

you have

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงyou have

  • การออกเสียง : tu as tu as [fr]
  • การออกเสียง : hebt hebt [de]
  • การออกเสียง : لقد لقد [ar]
  • การออกเสียง : יש לכם יש לכם [he]
  • การออกเสียง : قمت قمت [ar]