หมวดหมู่:

yoof speak

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงyoof speak

 • การออกเสียง : peeps peeps [en]
 • การออกเสียง : bruv bruv [en]
 • การออกเสียง : diss (verb) diss (verb) [en]
 • การออกเสียง : Skate Dad Skate Dad [en]
 • การออกเสียง : blood (person) blood (person) [en]
 • การออกเสียง : skanky hoes skanky hoes [en]
 • การออกเสียง : zane (verb) zane (verb) [en]
 • การออกเสียง : Props Props [en]
 • การออกเสียง : lookup (noun) lookup (noun) [en]
 • การออกเสียง : yoof yoof [en]
 • การออกเสียง : extra-snacky extra-snacky [en]
 • การออกเสียง : fomo fomo [en]
 • การออกเสียง : in the zone in the zone [en]
 • การออกเสียง : Multicultural London English Multicultural London English [en]