หมวดหมู่:

yiyecekler

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงyiyecekler

  • การออกเสียง : peynir peynir [tr]
  • การออกเสียง : şeker şeker [tr]