หมวดหมู่:

yiyecekler

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงyiyecekler

  • การออกเสียง : peynir
    peynir [tr]
  • การออกเสียง : şeker
    şeker [tr]