หมวดหมู่:

years

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงyears

 • การออกเสียง : marzo
  marzo [es]
 • การออกเสียง : agosto
  agosto [es]
 • การออกเสียง : aprile
  aprile [it]
 • การออกเสียง : novembre
  novembre [fr]
 • การออกเสียง : 1992
  1992 [es]
 • การออกเสียง : año
  año [es]
 • การออกเสียง : giugno
  giugno [it]
 • การออกเสียง : 2015
  2015 [tt]
 • การออกเสียง : luglio
  luglio [it]
 • การออกเสียง : gennaio
  gennaio [it]
 • การออกเสียง : 2000s
  2000s [en]
 • การออกเสียง : ottobre
  ottobre [it]
 • การออกเสียง : settembre
  settembre [it]
 • การออกเสียง : maggio
  maggio [it]
 • การออกเสียง : dicembre
  dicembre [it]
 • การออกเสียง : 1980
  1980 [en]
 • การออกเสียง : febbraio
  febbraio [it]
 • การออกเสียง : lata
  lata [es]
 • การออกเสียง : 1907
  1907 [tr]
 • การออกเสียง : 1939
  1939 [el]
 • การออกเสียง : sexenio
  sexenio [gl]
 • การออกเสียง : centenario
  centenario [es]
 • การออกเสียง : 1910s
  1910s [en]
 • การออกเสียง : 1922
  1922 [tt]
 • การออกเสียง : שנים
  שנים [he]
 • การออกเสียง : 星霜
  星霜 [ja]
 • การออกเสียง : centuria
  centuria [it]
 • การออกเสียง : bicentenario
  bicentenario [es]
 • การออกเสียง : milenio
  milenio [es]
 • การออกเสียง : rok 2017
  rok 2017 [pl]
 • การออกเสียง : Oh, to były czasy!
  Oh, to były czasy! [pl]
 • การออกเสียง : bicentennial
  bicentennial [en]
 • การออกเสียง : decenio
  decenio [gl]
 • การออกเสียง : 93χρονος
  93χρονος [el]
 • การออกเสียง : agn
  agn [lmo]
 • การออกเสียง : 1.974
  1.974 [el]
 • การออกเสียง : noughties
  noughties [en]
 • การออกเสียง : שנתיים
  שנתיים [he]
 • การออกเสียง : quinquenio
  quinquenio [es]
 • การออกเสียง : rok 1991
  rok 1991 [pl]
 • การออกเสียง : duemiladiciannove
  duemiladiciannove [it]
 • การออกเสียง : millenovecentosettantacinque
  millenovecentosettantacinque [it]
 • การออกเสียง : 753 π.Χ.
  753 π.Χ. [el]
 • การออกเสียง : 44 π.Χ.
  44 π.Χ. [el]
 • การออกเสียง : novennial
  novennial [en]
 • การออกเสียง : سِنين
  سِنين [ar]
 • การออกเสียง : 五年間
  五年間 [ja]
 • การออกเสียง : 六年間
  六年間 [ja]
 • การออกเสียง : سِنون
  سِنون [ar]
 • การออกเสียง : 八年間
  八年間 [ja]
 • การออกเสียง : ろくねん
  ろくねん [ja]