• การออกเสียงคำว่า 八年間 八年間 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 六年間 六年間 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า ろくねん ろくねん [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 五年間 五年間 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 1910s 1910s [en]
 • การออกเสียงคำว่า 1907 1907 [tr]
 • การออกเสียงคำว่า Oh, to były czasy! Oh, to były czasy! [pl]
 • การออกเสียงคำว่า lata lata [es]
 • การออกเสียงคำว่า rok 1991 rok 1991 [pl]
 • การออกเสียงคำว่า rok 2017 rok 2017 [pl]
 • การออกเสียงคำว่า 2015 2015 [de]
 • การออกเสียงคำว่า 1939 1939 [el]
 • การออกเสียงคำว่า 星霜 星霜 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า novennial novennial [en]
 • การออกเสียงคำว่า duemiladiciannove duemiladiciannove [it]
 • การออกเสียงคำว่า millenovecentosettantacinque millenovecentosettantacinque [it]
 • การออกเสียงคำว่า سِنين سِنين [ar]
 • การออกเสียงคำว่า سِنون سِنون [ar]
 • การออกเสียงคำว่า 1922 1922 [el]
 • การออกเสียงคำว่า 1.974 1.974 [el]
 • การออกเสียงคำว่า 44 π.Χ. 44 π.Χ. [el]
 • การออกเสียงคำว่า 93χρονος 93χρονος [el]
 • การออกเสียงคำว่า 753 π.Χ. 753 π.Χ. [el]
 • การออกเสียงคำว่า 2000s 2000s [en]
 • การออกเสียงคำว่า שנים שנים [he]
 • การออกเสียงคำว่า שנתיים שנתיים [he]
 • การออกเสียงคำว่า 1980 1980 [en]
 • การออกเสียงคำว่า 1992 1992 [es]
 • การออกเสียงคำว่า decenio decenio [gl]
 • การออกเสียงคำว่า centuria centuria [it]