หมวดหมู่:

YBA

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงYBA

  • การออกเสียง : Rachel Whiteread Rachel Whiteread [en]
  • การออกเสียง : Jenny Saville Jenny Saville [en]
  • การออกเสียง : Damien Hirst Damien Hirst [en]
  • การออกเสียง : Tracey Emin Tracey Emin [en]