หมวดหมู่:

yawn

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงyawn

 • การออกเสียง : 欠
  [zh]
 • การออกเสียง : 하품
  하품 [ko]
 • การออกเสียง : ngáp
  ngáp [vi]
 • การออกเสียง : आम्बयि
  आम्बयि [gom]
 • การออกเสียง : gäspa
  gäspa [sv]
 • การออกเสียง : hikab
  hikab [tl]
 • การออกเสียง : Ughere
  Ughere [ig]
 • การออกเสียง : oscitation
  oscitation [en]
 • การออกเสียง : oscitance
  oscitance [en]