หมวดหมู่:

yawn

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงyawn

  • การออกเสียง : 欠 [zh]
  • การออกเสียง : 하품 하품 [ko]
  • การออกเสียง : ngáp ngáp [vi]
  • การออกเสียง : आम्बयि आम्बयि [gom]
  • การออกเสียง : gäspa gäspa [sv]
  • การออกเสียง : hikab hikab [tl]
  • การออกเสียง : Ughere Ughere [ig]
  • การออกเสียง : oscitation oscitation [en]
  • การออกเสียง : oscitance oscitance [en]