หมวดหมู่:

wymogi

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwymogi

  • การออกเสียง : podstawowe podstawowe [pl]
  • การออกเสียง : trenerskie trenerskie [pl]
  • การออกเสียง : koszerność koszerność [pl]
  • การออกเสียง : branżowe branżowe [pl]
  • การออกเสียง : wymóg wymóg [pl]
  • การออกเสียง : unijne unijne [pl]
  • การออกเสียง : nowelizacja nowelizacja [pl]
  • การออกเสียง : wybredne wybredne [pl]
  • การออกเสียง : wymogów wymogów [pl]