หมวดหมู่:

wulgarnie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwulgarnie

 • การออกเสียง : kurwa mać
  kurwa mać [pl]
 • การออกเสียง : chuj
  chuj [pl]
 • การออกเสียง : gówno
  gówno [pl]
 • การออกเสียง : zajebiste
  zajebiste [pl]
 • การออกเสียง : spierdalaj
  spierdalaj [pl]
 • การออกเสียง : cipa
  cipa [pl]
 • การออกเสียง : pierdolę
  pierdolę [pl]
 • การออกเสียง : pojeb
  pojeb [pl]
 • การออกเสียง : czarnuch
  czarnuch [pl]
 • การออกเสียง : Spierdalajmy stąd!
  Spierdalajmy stąd! [pl]
 • การออกเสียง : najebany
  najebany [pl]
 • การออกเสียง : sfajdać się
  sfajdać się [pl]
 • การออกเสียง : szczyny
  szczyny [pl]
 • การออกเสียง : jebać
  jebać [pl]
 • การออกเสียง : zajebiście
  zajebiście [pl]
 • การออกเสียง : zarzygać
  zarzygać [pl]
 • การออกเสียง : spieprzać
  spieprzać [pl]
 • การออกเสียง : Szwaby
  Szwaby [pl]
 • การออกเสียง : wypierdalaj
  wypierdalaj [pl]
 • การออกเสียง : katol
  katol [pl]
 • การออกเสียง : dupczyć
  dupczyć [pl]
 • การออกเสียง : spierdalam
  spierdalam [pl]
 • การออกเสียง : Stul pysk!
  Stul pysk! [pl]
 • การออกเสียง : cyc
  cyc [pl]
 • การออกเสียง : żydłak
  żydłak [pl]
 • การออกเสียง : gówniarz
  gówniarz [pl]
 • การออกเสียง : szczać
  szczać [pl]
 • การออกเสียง : wyszczekany
  wyszczekany [pl]
 • การออกเสียง : dupcyć
  dupcyć [pl]
 • การออกเสียง : szkopy
  szkopy [pl]
 • การออกเสียง : bladź
  bladź [pl]
 • การออกเสียง : wyruchać
  wyruchać [pl]
 • การออกเสียง : szycha
  szycha [pl]
 • การออกเสียง : wyszczać się
  wyszczać się [pl]
 • การออกเสียง : żółtki
  żółtki [pl]
 • การออกเสียง : chujowo
  chujowo [pl]
 • การออกเสียง : Szkop
  Szkop [pl]
 • การออกเสียง : obrzygana
  obrzygana [pl]
 • การออกเสียง : zeszczać się
  zeszczać się [pl]
 • การออกเสียง : ciul
  ciul [pl]
 • การออกเสียง : Żydek
  Żydek [pl]
 • การออกเสียง : pierdolnąć się
  pierdolnąć się [pl]
 • การออกเสียง : zasraniec
  zasraniec [pl]
 • การออกเสียง : pierdolnik
  pierdolnik [pl]
 • การออกเสียง : zawracać komuś dupę
  zawracać komuś dupę [pl]
 • การออกเสียง : cyce
  cyce [pl]
 • การออกเสียง : Mnie to zwisa (i powiewa)!
  Mnie to zwisa (i powiewa)! [pl]
 • การออกเสียง : zesrać się
  zesrać się [pl]
 • การออกเสียง : zaszczane
  zaszczane [pl]
 • การออกเสียง : ruchać
  ruchać [pl]
 • การออกเสียง : nasrać
  nasrać [pl]
 • การออกเสียง : żydłaki
  żydłaki [pl]
 • การออกเสียง : pierdolnąć
  pierdolnąć [pl]
 • การออกเสียง : Szwab
  Szwab [pl]
 • การออกเสียง : szczanie
  szczanie [pl]
 • การออกเสียง : sracz
  sracz [pl]
 • การออกเสียง : obszczać
  obszczać [pl]
 • การออกเสียง : wpieprzać
  wpieprzać [pl]
 • การออกเสียง : wydupczyć
  wydupczyć [pl]
 • การออกเสียง : gównozjad
  gównozjad [pl]
 • การออกเสียง : zjebany
  zjebany [pl]
 • การออกเสียง : żółciaki
  żółciaki [pl]
 • การออกเสียง : wypierdalam
  wypierdalam [pl]
 • การออกเสียง : obesraniec
  obesraniec [pl]
 • การออกเสียง : skurwysyństwo
  skurwysyństwo [pl]
 • การออกเสียง : żółtek
  żółtek [pl]
 • การออกเสียง : w dupie
  w dupie [pl]
 • การออกเสียง : główna - gówna
  główna - gówna [pl]
 • การออกเสียง : po dupie
  po dupie [pl]
 • การออกเสียง : gównem
  gównem [pl]