หมวดหมู่:

wrong

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwrong

 • การออกเสียง : grandpa
  grandpa [en]
 • การออกเสียง : misspelt
  misspelt [en]
 • การออกเสียง : category error
  category error [en]
 • การออกเสียง : qu'est-ce qu'il y a?
  qu'est-ce qu'il y a? [fr]
 • การออกเสียง : transgression
  transgression [en]
 • การออกเสียง : 歹
  [ja]
 • การออกเสียง : jeg snakker ikke Dansk
  jeg snakker ikke Dansk [da]
 • การออกเสียง : abrahmaNya
  abrahmaNya [sa]
 • การออกเสียง : błędny
  błędny [pl]
 • การออกเสียง : برائی
  برائی [ur]
 • การออกเสียง : غَلْطان
  غَلْطان [ar]
 • การออกเสียง : اشتباهی
  اشتباهی [fa]
 • การออกเสียง : douitashimaste
  douitashimaste [ja]