• บันทึกการออกเสียงคำว่า skoghare skoghare [] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า transgression transgression [en]
 • การออกเสียงคำว่า غَلْطان غَلْطان [ar]
 • การออกเสียงคำว่า błędny błędny [pl]
 • การออกเสียงคำว่า category error category error [en]
 • การออกเสียงคำว่า اشتباهی اشتباهی [fa]
 • การออกเสียงคำว่า qu'est-ce qu'il y a? qu'est-ce qu'il y a? [fr]
 • การออกเสียงคำว่า misspelt misspelt [en]
 • การออกเสียงคำว่า douitashimaste douitashimaste [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 歹 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า jeg snakker ikke Dansk jeg snakker ikke Dansk [da]
 • การออกเสียงคำว่า 我らです 我らです [ja]
 • การออกเสียงคำว่า غلط غلط [ur]
 • การออกเสียงคำว่า abrahmaNya abrahmaNya [sa]