หมวดหมู่:

wrong

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwrong

 • การออกเสียง : grandpa grandpa [en]
 • การออกเสียง : misspelt misspelt [en]
 • การออกเสียง : category error category error [en]
 • การออกเสียง : transgression transgression [en]
 • การออกเสียง : qu'est-ce qu'il y a? qu'est-ce qu'il y a? [fr]
 • การออกเสียง : 歹 [ja]
 • การออกเสียง : jeg snakker ikke Dansk jeg snakker ikke Dansk [da]
 • การออกเสียง : abrahmaNya abrahmaNya [sa]
 • การออกเสียง : błędny błędny [pl]
 • การออกเสียง : برائی برائی [ur]
 • การออกเสียง : غَلْطان غَلْطان [ar]
 • การออกเสียง : douitashimaste douitashimaste [ja]
 • การออกเสียง : اشتباهی اشتباهی [fa]