หมวดหมู่:

writing system

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwriting system

 • การออกเสียง : epsilon epsilon [en]
 • การออกเสียง : alpha alpha [en]
 • การออกเสียง : kappa kappa [en]
 • การออกเสียง : gamma gamma [nl]
 • การออกเสียง : lambda lambda [en]
 • การออกเสียง : phi phi [en]
 • การออกเสียง : hiéroglyphe hiéroglyphe [fr]
 • การออกเสียง : hieroglyphs hieroglyphs [en]
 • การออกเสียง : chi (ち) chi (ち) [ja]
 • การออกเสียง : cursive cursive [en]
 • การออกเสียง : omicron omicron [en]
 • การออกเสียง : iota iota [en]
 • การออกเสียง : upsilon upsilon [fr]
 • การออกเสียง : bêta bêta [fr]
 • การออกเสียง : abjad abjad [ind]
 • การออกเสียง : sigma sigma [fr]
 • การออกเสียง : digamma digamma [grc]
 • การออกเสียง : hieroglyph hieroglyph [en]
 • การออกเสียง : Indus Valley Indus Valley [en]
 • การออกเสียง : hiyeroglif hiyeroglif [tr]
 • การออกเสียง : rhô rhô [fr]
 • การออกเสียง : boustrophédon boustrophédon [fr]
 • การออกเสียง : dzêta dzêta [fr]
 • การออกเสียง : 神代文字 神代文字 [ja]
 • การออกเสียง : idéogramme idéogramme [fr]
 • การออกเสียง : thêta thêta [fr]
 • การออกเสียง : démotique démotique [fr]
 • การออกเสียง : cunéiforme cunéiforme [fr]
 • การออกเสียง : hiératique hiératique [fr]
 • การออกเสียง : êta êta [fr]
 • การออกเสียง : oméga oméga [fr]
 • การออกเสียง : تيفيناغ تيفيناغ [ar]
 • การออกเสียง : typewriter typewriter [en]
 • บันทึกการออกเสียง : Tifinagh Tifinagh [tzm] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ [tmh | tzm] รอการออกเสียง