• การออกเสียงคำว่า 富岡定俊 富岡定俊 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 戸塚道太郎 戸塚道太郎 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 横井俊之 横井俊之 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 高田利種 高田利種 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 寺岡謹平 寺岡謹平 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 蓮沼蕃 蓮沼蕃 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 保科善四郎 保科善四郎 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า Південно-Західний фронт Південно-Західний фронт [uk]
 • การออกเสียงคำว่า Південний фронт Південний фронт [uk]
 • การออกเสียงคำว่า Josef Kammhuber Josef Kammhuber [de]
 • การออกเสียงคำว่า Widerstandsnest Widerstandsnest [de]
 • การออกเสียงคำว่า Gabelschwanz-Teufel Gabelschwanz-Teufel [de]
 • การออกเสียงคำว่า 加藤鑰平 加藤鑰平 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 河辺 虎四郎 河辺 虎四郎 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า Airacobra Airacobra [en]
 • การออกเสียงคำว่า スツーカ スツーカ [ja]
 • การออกเสียงคำว่า World War II World War II [en]
 • การออกเสียงคำว่า 山田国太郎 山田国太郎 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า Hawker Hurricane Hawker Hurricane [en]
 • การออกเสียงคำว่า Lockheed Hudson Lockheed Hudson [en]
 • การออกเสียงคำว่า Brewster Buffalo Mk I Brewster Buffalo Mk I [en]
 • การออกเสียงคำว่า B-339E B-339E [en]
 • การออกเสียงคำว่า Bristol Blenheim Bristol Blenheim [en]
 • การออกเสียงคำว่า Dalforce Dalforce [en]
 • การออกเสียงคำว่า 星华义勇军 星华义勇军 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 山田乙三 山田乙三 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 財部 彪 財部 彪 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า Grand Quartier général Grand Quartier général [fr]
 • การออกเสียงคำว่า 千田貞季 千田貞季 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 蒼龍 蒼龍 [ja]