หมวดหมู่:

workplace

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงworkplace

 • การออกเสียง : performance performance [en]
 • การออกเสียง : human resources human resources [en]
 • การออกเสียง : staffing staffing [en]
 • การออกเสียง : employer employer [en]
 • การออกเสียง : team spirit team spirit [en]
 • การออกเสียง : bonus bonus [en]
 • การออกเสียง : managerial managerial [en]
 • การออกเสียง : Kantor Kantor [de]
 • การออกเสียง : employ employ [en]
 • การออกเสียง : barbershop barbershop [en]
 • การออกเสียง : downsize downsize [en]
 • การออกเสียง : retirement retirement [en]
 • การออกเสียง : employees employees [en]
 • การออกเสียง : trainee trainee [en]
 • การออกเสียง : NSFW NSFW [en]
 • การออกเสียง : hot-desk hot-desk [en]
 • การออกเสียง : Not Safe For Work Not Safe For Work [en]
 • การออกเสียง : secondment secondment [en]
 • การออกเสียง : coalface coalface [en]
 • การออกเสียง : manning manning [en]
 • การออกเสียง : D.A.W. D.A.W. [en]
 • การออกเสียง : understaffed understaffed [en]
 • การออกเสียง : team-work team-work [en]
 • การออกเสียง : pegawai pegawai [ind]
 • การออกเสียง : jobsworth jobsworth [en]
 • การออกเสียง : seconded (transfer) seconded (transfer) [en]
 • การออกเสียง : striker striker [en]
 • การออกเสียง : cubicle farm cubicle farm [en]
 • การออกเสียง : bawahan bawahan [ind]
 • การออกเสียง : filing cabinet filing cabinet [en]
 • การออกเสียง : gaji gaji [ind]
 • การออกเสียง : rapat rapat [ind]
 • การออกเสียง : pekerja pekerja [ind]
 • การออกเสียง : ruang rapat ruang rapat [ind]
 • การออกเสียง : peraturan perusahaan peraturan perusahaan [ind]
 • การออกเสียง : presenteeism presenteeism [en]
 • การออกเสียง : WSIB WSIB [en]
 • การออกเสียง : buruh buruh [ind]
 • การออกเสียง : karyawan karyawan [ind]
 • การออกเสียง : serikat pekerja serikat pekerja [ind]
 • การออกเสียง : atasan atasan [ind]
 • การออกเสียง : 职场 职场 [zh]
 • การออกเสียง : forewoman forewoman [en]