หมวดหมู่:

Word Frequency 100

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงWord Frequency 100

 • การออกเสียง : Kami Kami [ind]
 • การออกเสียง : kamu kamu [ind]
 • การออกเสียง : ke ke [ind]
 • การออกเสียง : kecil kecil [ms]
 • การออกเสียง : di dalam di dalam [ind]
 • การออกเสียง : Karena Karena [ind]
 • การออกเสียง : kapan kapan [ind]
 • การออกเสียง : hanya hanya [ind]
 • การออกเสียง : di sana di sana [ind]
 • การออกเสียง : kadang-kadang kadang-kadang [ind]
 • การออกเสียง : di bawah di bawah [ind]
 • การออกเสียง : di atas di atas [ind]
 • การออกเสียง : di luar di luar [ind]
 • การออกเสียง : jika jika [ind]
 • การออกเสียง : di sini di sini [ind]
 • การออกเสียง : hampir hampir [ms]
 • การออกเสียง : ketemu ketemu [ind]