หมวดหมู่:

wolf

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwolf

 • การออกเสียง : 狼 [yue]
 • การออกเสียง : azzurro azzurro [it]
 • การออกเสียง : vlk vlk [cs]
 • การออกเสียง : Fenrir Fenrir [de]
 • การออกเสียง : cuetlachtli cuetlachtli [nah]
 • การออกเสียง : šuŋgmánitu tȟáŋka šuŋgmánitu tȟáŋka [lkt]
 • การออกเสียง : mac tíre mac tíre [ga]
 • การออกเสียง : wilczy wilczy [pl]
 • การออกเสียง : faolchú faolchú [ga]
 • การออกเสียง : lupu lupu [cs]
 • การออกเสียง : wilk wilk [pl]
 • การออกเสียง : mahihkan mahihkan [cr]
 • การออกเสียง : conroicht conroicht [ga]
 • การออกเสียง : Asena Asena [tr]
 • การออกเสียง : may'iingan may'iingan [oj]
 • การออกเสียง : Grauwind Grauwind [de]
 • การออกเสียง : گورگ گورگ [ku]
 • การออกเสียง : gur gur [ga]
 • การออกเสียง : lycanthropie lycanthropie [fr]
 • การออกเสียง : uccen uccen [kab]
 • การออกเสียง : λυκάνθρωπος λυκάνθρωπος [el]
 • การออกเสียง : wadera wadera [pl]
 • การออกเสียง : šuŋkmánitu tȟáŋka šuŋkmánitu tȟáŋka [lkt]
 • การออกเสียง : Mbwa Mwitu Mbwa Mwitu [sw]
 • การออกเสียง : Graupelz Graupelz [de]
 • การออกเสียง : kʲʼɐbˁə́ kʲʼɐbˁə́ [uby]
 • การออกเสียง : faolshnámh faolshnámh [ga]
 • การออกเสียง : vuppi vuppi [scn]
 • การออกเสียง : prærieulv prærieulv [no]
 • บันทึกการออกเสียง : Blaez Blaez [br] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : chrysocyon chrysocyon [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : kimbungu kimbungu [kmb] รอการออกเสียง