หมวดหมู่:

wilk

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwilk

 • การออกเสียง : wilczy wilczy [pl]
 • การออกเสียง : skowyczeć skowyczeć [pl]
 • การออกเสียง : osaczony osaczony [pl]
 • การออกเสียง : rzucić wilkom na pożarcie rzucić wilkom na pożarcie [pl]
 • การออกเสียง : wilczy apetyt wilczy apetyt [pl]
 • การออกเสียง : dostać wilczy bilet dostać wilczy bilet [pl]
 • การออกเสียง : wypłoszony wypłoszony [pl]
 • การออกเสียง : przysłowiowy przysłowiowy [pl]
 • การออกเสียง : ugryzienie ugryzienie [pl]
 • การออกเสียง : wilk morski wilk morski [pl]
 • การออกเสียง : Człek człowiekowi wilkiem Człek człowiekowi wilkiem [pl]
 • การออกเสียง : warknięcie warknięcie [pl]
 • การออกเสียง : wilcze wilcze [pl]
 • การออกเสียง : obsikać obsikać [pl]
 • การออกเสียง : mieć wilczy apetyt mieć wilczy apetyt [pl]
 • การออกเสียง : głodny jak wilk głodny jak wilk [pl]
 • การออกเสียง : żarł żarł [pl]