หมวดหมู่:

wilczyca

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwilczyca

  • การออกเสียง : wilk wilk [pl]
  • การออกเสียง : wadera wadera [pl]