หมวดหมู่:

wiedza

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwiedza

 • การออกเสียง : książka książka [pl]
 • การออกเสียง : wiedzieć wiedzieć [pl]
 • การออกเสียง : petrografia petrografia [fi]
 • การออกเสียง : krzewić krzewić [pl]
 • การออกเสียง : kulturoznawstwo kulturoznawstwo [pl]
 • การออกเสียง : drewnoznawstwo drewnoznawstwo [pl]
 • การออกเสียง : niezbędna niezbędna [pl]
 • การออกเสียง : pogłębianie pogłębianie [pl]
 • การออกเสียง : książkowa książkowa [pl]
 • การออกเสียง : poduczyć poduczyć [pl]
 • การออกเสียง : geofizyka geofizyka [pl]
 • การออกเสียง : pojęcie pojęcie [pl]
 • การออกเสียง : znikoma znikoma [pl]
 • การออกเสียง : heliofizyka heliofizyka [pl]
 • การออกเสียง : chodząca encyklopedia chodząca encyklopedia [pl]
 • การออกเสียง : literaturoznawstwo literaturoznawstwo [pl]
 • การออกเสียง : zasób zasób [pl]
 • การออกเสียง : elektroniczna elektroniczna [pl]
 • การออกเสียง : niezachowana niezachowana [pl]
 • การออกเสียง : zerowa zerowa [pl]
 • การออกเสียง : niedostateczna niedostateczna [pl]
 • การออกเสียง : rozszerzona rozszerzona [pl]
 • การออกเสียง : wiedzą wiedzą [pl]
 • การออกเสียง : wszechstronna wszechstronna [pl]
 • การออกเสียง : Wiedza to potęgi klucz Wiedza to potęgi klucz [pl]
 • การออกเสียง : krzewicielka krzewicielka [pl]
 • การออกเสียง : niedouczony niedouczony [pl]
 • การออกเสียง : uczoność uczoność [pl]
 • การออกเสียง : przyrodoznawstwo przyrodoznawstwo [pl]
 • การออกเสียง : pochwalić się pochwalić się [pl]
 • การออกเสียง : półanalfabeta półanalfabeta [pl]
 • การออกเสียง : oczytanie oczytanie [pl]
 • การออกเสียง : słownikowa słownikowa [pl]
 • การออกเสียง : autorytatywny autorytatywny [pl]
 • การออกเสียง : wiedza powszechna wiedza powszechna [pl]
 • การออกเสียง : doszkalający doszkalający [pl]
 • การออกเสียง : ponad wiedzą ponad wiedzą [pl]
 • การออกเสียง : zdobywanie wiedzy zdobywanie wiedzy [pl]
 • การออกเสียง : nad wiedzą nad wiedzą [pl]
 • การออกเสียง : bez wiedzy bez wiedzy [pl]