หมวดหมู่:

whole

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwhole

  • การออกเสียง : cela cela [fr]
  • การออกเสียง : complementary complementary [en]
  • การออกเสียง : سالم سالم [ar]
  • การออกเสียง : שלם שלם [he]
  • การออกเสียง : totality totality [en]
  • การออกเสียง : برمتها برمتها [ar]
  • การออกเสียง : πανορθόδοξος πανορθόδοξος [el]