หมวดหมู่:

whiskey

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwhiskey

 • การออกเสียง : Laphroaig
  Laphroaig [gd]
 • การออกเสียง : uisge-beatha
  uisge-beatha [gd]
 • การออกเสียง : Glenmorangie
  Glenmorangie [en]
 • การออกเสียง : uisge beatha
  uisge beatha [gd]
 • การออกเสียง : Bushmills
  Bushmills [en]
 • การออกเสียง : Glengoyne
  Glengoyne [sco]
 • การออกเสียง : Kilchoman
  Kilchoman [sco]
 • การออกเสียง : dram
  dram [en]
 • การออกเสียง : Jack Daniel's
  Jack Daniel's [fi]
 • การออกเสียง : Goldlys
  Goldlys [fr]
 • การออกเสียง : Rittenhouse
  Rittenhouse [en]
 • การออกเสียง : methoxyphenol
  methoxyphenol [en]
 • การออกเสียง : dekantā (デカンター)
  dekantā (デカンター) [ja]
 • บันทึกการออกเสียง : A'budadh A'budadh [gd] รอการออกเสียง