หมวดหมู่:

whatsit

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwhatsit

  • การออกเสียง : whatchamacallit whatchamacallit [en]
  • การออกเสียง : thingummy thingummy [en]
  • การออกเสียง : thingy thingy [en]
  • การออกเสียง : doobry doobry [en]
  • การออกเสียง : thingamy thingamy [en]