หมวดหมู่:

whatsapp

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwhatsapp

  • การออกเสียง : aujourd'hui aujourd'hui [fr]
  • การออกเสียง : telegram telegram [en]