หมวดหมู่:

western

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwestern

 • การออกเสียง : enlightenment
  enlightenment [en]
 • การออกเสียง : zach.
  zach. [pl]
 • การออกเสียง : High Noon
  High Noon [en]
 • การออกเสียง : 黃道十二宮
  黃道十二宮 [zh]
 • การออกเสียง : δυτικός
  δυτικός [el]
 • การออกเสียง : zachodnie
  zachodnie [pl]
 • การออกเสียง : zachodniej
  zachodniej [pl]