หมวดหมู่:

western

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwestern

  • การออกเสียง : enlightenment enlightenment [en]
  • การออกเสียง : zach. zach. [pl]
  • การออกเสียง : 黃道十二宮 黃道十二宮 [zh]
  • การออกเสียง : High Noon High Noon [en]
  • การออกเสียง : δυτικός δυτικός [el]
  • การออกเสียง : zachodnie zachodnie [pl]
  • การออกเสียง : zachodniej zachodniej [pl]