หมวดหมู่:

weaving

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงweaving

 • การออกเสียง : yarn yarn [en]
 • การออกเสียง : mule mule [en]
 • การออกเสียง : shuttle shuttle [en]
 • การออกเสียง : loom loom [en]
 • การออกเสียง : James Hargreaves James Hargreaves [en]
 • การออกเสียง : worsted worsted [en]
 • การออกเสียง : slub slub [en]
 • การออกเสียง : shoddy shoddy [en]
 • การออกเสียง : warp warp [en]
 • การออกเสียง : spinning jenny spinning jenny [en]
 • การออกเสียง : weft weft [en]
 • การออกเสียง : sliver sliver [en]
 • การออกเสียง : bobbin bobbin [en]
 • การออกเสียง : scutch scutch [en]
 • การออกเสียง : υφάντρα υφάντρα [el]
 • การออกเสียง : Edmond Cartwright Edmond Cartwright [en]
 • การออกเสียง : spun spun [en]
 • การออกเสียง : spindle spindle [en]
 • การออกเสียง : Ketteinstellung Ketteinstellung [de]
 • การออกเสียง : Schussköper Schussköper [de]
 • การออกเสียง : Mehrgratköper Mehrgratköper [de]
 • การออกเสียง : Nahtschuss Nahtschuss [de]
 • การออกเสียง : Streichbaumhöhe Streichbaumhöhe [de]
 • การออกเสียง : Mehrschussware Mehrschussware [de]
 • การออกเสียง : Kammgarnzwirn Kammgarnzwirn [de]
 • การออกเสียง : Schussdichte Schussdichte [de]
 • การออกเสียง : Fachbildeelement Fachbildeelement [de]
 • การออกเสียง : Kettfadenzugkraft Kettfadenzugkraft [de]
 • การออกเสียง : Kablieren Kablieren [de]
 • การออกเสียง : Schusssamtgewebe Schusssamtgewebe [de]
 • การออกเสียง : Warenaufwicklung Warenaufwicklung [de]
 • การออกเสียง : Blockmusterung Blockmusterung [de]
 • การออกเสียง : Bindungskrepp Bindungskrepp [de]
 • การออกเสียง : Steilgratköper Steilgratköper [de]
 • การออกเสียง : selvedge selvedge [en]
 • การออกเสียง : Etaminebindung Etaminebindung [de]
 • การออกเสียง : Kettrapport Kettrapport [de]
 • การออกเสียง : Hohlkettbindung Hohlkettbindung [de]
 • การออกเสียง : Fantasiebindung Fantasiebindung [de]
 • การออกเสียง : Kettsystem Kettsystem [de]
 • การออกเสียง : Spitzkarobindung Spitzkarobindung [de]
 • การออกเสียง : Streichbaumbewegung Streichbaumbewegung [de]
 • การออกเสียง : Kettfadensystem Kettfadensystem [de]
 • การออกเสียง : Steppschuss Steppschuss [de]
 • การออกเสียง : Unterfachposition Unterfachposition [de]
 • การออกเสียง : Querspitzgratköper Querspitzgratköper [de]
 • การออกเสียง : Schussatlasbindung Schussatlasbindung [de]
 • การออกเสียง : Baumwollkreppgarn Baumwollkreppgarn [de]
 • การออกเสียง : Diamantköper Diamantköper [de]
 • การออกเสียง : Jacquardmusterung Jacquardmusterung [de]
 • การออกเสียง : Gesamtkettfadenzug Gesamtkettfadenzug [de]
 • การออกเสียง : Kettfadenzugkraftausgleich Kettfadenzugkraftausgleich [de]
 • การออกเสียง : Scroop Scroop [en]
 • การออกเสียง : Austauschbindung Austauschbindung [de]
 • การออกเสียง : Waffelbindung Waffelbindung [de]
 • การออกเสียง : Rippenköper Rippenköper [de]
 • การออกเสียง : Streifenmusterung Streifenmusterung [de]
 • การออกเสียง : Füllschusssystem Füllschusssystem [de]
 • การออกเสียง : Schussrapportlänge Schussrapportlänge [de]
 • การออกเสียง : Spitzkaroköper Spitzkaroköper [de]
 • การออกเสียง : Kettköper Kettköper [de]
 • การออกเสียง : carder carder [fr]
 • การออกเสียง : Diamantkaro Diamantkaro [de]
 • การออกเสียง : Kettablassvorrichtung Kettablassvorrichtung [de]
 • การออกเสียง : Kettfadenzugkraftverlauf Kettfadenzugkraftverlauf [de]
 • การออกเสียง : Breitgratköper Breitgratköper [de]
 • การออกเสียง : Kettfadenzugkraftsensor Kettfadenzugkraftsensor [de]
 • การออกเสียง : selvage selvage [en]
 • การออกเสียง : Grundschussfaden Grundschussfaden [de]
 • การออกเสียง : Schusseintragselement Schusseintragselement [de]
 • การออกเสียง : Schusskreppkonstruktion Schusskreppkonstruktion [de]
 • การออกเสียง : Kreppschuss Kreppschuss [de]
 • การออกเสียง : Streichbaumsystem Streichbaumsystem [de]
 • การออกเสียง : Oberfachposition Oberfachposition [de]
 • การออกเสียง : Schussfadeneintrag Schussfadeneintrag [de]
 • การออกเสียง : Ripsbindung Ripsbindung [de]
 • การออกเสียง : Rietanschlag Rietanschlag [de]
 • การออกเสียง : Kettatlas Kettatlas [de]
 • การออกเสียง : Kettlanciersystem Kettlanciersystem [de]
 • การออกเสียง : Schussfarbe Schussfarbe [de]
 • การออกเสียง : Unterkette Unterkette [de]
 • การออกเสียง : Kettwächterkorb Kettwächterkorb [de]
 • การออกเสียง : Scheindreherbindung Scheindreherbindung [de]
 • การออกเสียง : Grundkettengewirke Grundkettengewirke [de]
 • การออกเสียง : Schusseintrag Schusseintrag [de]
 • การออกเสียง : Kautschukbindung Kautschukbindung [de]
 • การออกเสียง : Kettatlasbindung Kettatlasbindung [de]
 • การออกเสียง : Florschussfaden Florschussfaden [de]
 • การออกเสียง : Rietbreite Rietbreite [de]
 • การออกเสียง : Längsrips Längsrips [de]
 • การออกเสียง : υφαίνω υφαίνω [el]
 • การออกเสียง : Querrips Querrips [de]
 • การออกเสียง : Borkeneffekt Borkeneffekt [de]
 • การออกเสียง : Oberkette Oberkette [de]
 • การออกเสียง : Cordbindung Cordbindung [de]
 • การออกเสียง : Geflechtköperbindung Geflechtköperbindung [de]
 • การออกเสียง : Fachaushub Fachaushub [de]
 • การออกเสียง : Köpergewebe Köpergewebe [de]
 • การออกเสียง : Spitzgratköper Spitzgratköper [de]
 • การออกเสียง : Fadenumlenkelement Fadenumlenkelement [de]