หมวดหมู่:

warzywa

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwarzywa

 • การออกเสียง : cieplarnia cieplarnia [pl]
 • การออกเสียง : szczypiorek szczypiorek [pl]
 • การออกเสียง : jarzynowa jarzynowa [pl]
 • การออกเสียง : świeże świeże [pl]
 • การออกเสียง : fasolka fasolka [pl]
 • การออกเสียง : marchewkowy marchewkowy [pl]
 • การออกเสียง : warzywnicza warzywnicza [pl]
 • การออกเสียง : kapustny kapustny [pl]
 • การออกเสียง : świeżutkie świeżutkie [pl]
 • การออกเสียง : zieleniak zieleniak [pl]
 • การออกเสียง : nowalia nowalia [pl]
 • การออกเสียง : pomidory pomidory [pl]
 • การออกเสียง : cieplarniane cieplarniane [pl]
 • การออกเสียง : nieświeże nieświeże [pl]
 • การออกเสียง : zielenina zielenina [pl]
 • การออกเสียง : sparciała sparciała [pl]
 • การออกเสียง : łykowatość łykowatość [pl]
 • การออกเสียง : kalarepa kalarepa [pl]
 • การออกเสียง : ogródek ogródek [pl]
 • การออกเสียง : oskrobać oskrobać [pl]
 • การออกเสียง : odważanie odważanie [pl]
 • การออกเสียง : warzywniak warzywniak [pl]
 • การออกเสียง : opryskiwać opryskiwać [pl]
 • การออกเสียง : zamrożenie zamrożenie [pl]
 • การออกเสียง : pojemnik na owoce i warzywa pojemnik na owoce i warzywa [pl]
 • การออกเสียง : oprócz warzyw oprócz warzyw [pl]
 • การออกเสียง : w warzywach w warzywach [pl]