หมวดหมู่:

Warrior

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงWarrior

 • การออกเสียง : Achilles Achilles [en]
 • การออกเสียง : Attila Attila [hu]
 • การออกเสียง : William Wallace William Wallace [en]
 • การออกเสียง : samuraj samuraj [pl]
 • การออกเสียง : Bedwyr Bedwyr [cy]
 • การออกเสียง : paladin paladin [fr]
 • การออกเสียง : Gwalchmei Gwalchmei [cy]
 • การออกเสียง : okihcitâw okihcitâw [cr]
 • การออกเสียง : mandirigma mandirigma [tl]
 • การออกเสียง : wojownik wojownik [pl]
 • การออกเสียง : Gwalchmei ap Gwyar Gwalchmei ap Gwyar [cy]
 • การออกเสียง : rhyfelwr rhyfelwr [cy]
 • การออกเสียง : Πηλιογούσης Πηλιογούσης [el]
 • การออกเสียง : Oakerhater Oakerhater [en]
 • การออกเสียง : Gwawrddur Gwawrddur [cy]
 • การออกเสียง : Πήλιος Γούσιας Πήλιος Γούσιας [el]
 • การออกเสียง : Πήλιος Γούσης Πήλιος Γούσης [el]
 • การออกเสียง : Hueil mab Caw Hueil mab Caw [cy]
 • การออกเสียง : Guaurdur Guaurdur [cy]
 • การออกเสียง : Gwarddur Gwarddur [cy]
 • บันทึกการออกเสียง : Mìlidh Mìlidh [gd] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Gorddur Gorddur [cy] รอการออกเสียง