หมวดหมู่:

warfare

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwarfare

 • การออกเสียง : ricochet ricochet [en]
 • การออกเสียง : invisible invisible [en]
 • การออกเสียง : World War I World War I [en]
 • การออกเสียง : patriot patriot [en]
 • การออกเสียง : yield yield [en]
 • การออกเสียง : mission mission [en]
 • การออกเสียง : artillery artillery [en]
 • การออกเสียง : blitz blitz [de]
 • การออกเสียง : hausse hausse [fr]
 • การออกเสียง : chargeur chargeur [fr]
 • การออกเสียง : armour armour [en]
 • การออกเสียง : proliferation proliferation [en]
 • การออกเสียง : besieged besieged [en]
 • การออกเสียง : armoured armoured [en]
 • การออกเสียง : routing routing [en]
 • การออกเสียง : Strafe Strafe [de]
 • การออกเสียง : bombardement bombardement [fr]
 • การออกเสียง : FAMAS FAMAS [fr]
 • การออกเสียง : Spitfire Spitfire [en]
 • การออกเสียง : bullpup bullpup [en]
 • การออกเสียง : embouchure embouchure [fr]
 • การออกเสียง : cyanogen cyanogen [en]
 • การออกเสียง : curare curare [it]
 • การออกเสียง : Guerre éclair Guerre éclair [fr]
 • การออกเสียง : maquet maquet [fr]
 • การออกเสียง : MP5 MP5 [fr]
 • การออกเสียง : ground offensive ground offensive [en]
 • การออกเสียง : de but en blanc de but en blanc [fr]
 • การออกเสียง : carronade carronade [en]
 • การออกเสียง : brouillage brouillage [fr]
 • การออกเสียง : Guillaume Tell Guillaume Tell [fr]
 • การออกเสียง : projectile projectile [en]
 • การออกเสียง : Alamo Alamo [en]
 • การออกเสียง : στρατιώτης στρατιώτης [el]
 • การออกเสียง : bordée bordée [fr]
 • การออกเสียง : Ulfberht Ulfberht [de]
 • การออกเสียง : siege engine siege engine [en]
 • การออกเสียง : Le grand Cirque Le grand Cirque [fr]
 • การออกเสียง : cartouche cartouche [en]
 • การออกเสียง : force d'un arc force d'un arc [fr]
 • การออกเสียง : fenêtre d'éjection fenêtre d'éjection [fr]
 • การออกเสียง : recul recul [fr]
 • การออกเสียง : battle royal battle royal [en]
 • การออกเสียง : crémaillère crémaillère [fr]
 • การออกเสียง : soute aux poudres soute aux poudres [fr]
 • การออกเสียง : sagaie sagaie [fr]
 • การออกเสียง : Parthe Parthe [fr]
 • การออกเสียง : pistolet mitrailleur pistolet mitrailleur [fr]
 • การออกเสียง : révolver révolver [fr]
 • การออกเสียง : fléchette fléchette [fr]
 • การออกเสียง : Sainte-Barbe Sainte-Barbe [fr]
 • การออกเสียง : signature radar signature radar [fr]
 • การออกเสียง : arme automatique arme automatique [fr]
 • การออกเสียง : chasseur-bombardier chasseur-bombardier [fr]
 • การออกเสียง : affût affût [fr]
 • การออกเสียง : épinglette épinglette [fr]
 • การออกเสียง : tir en rafale tir en rafale [fr]
 • การออกเสียง : rampe de lancement rampe de lancement [fr]
 • การออกเสียง : épauler épauler [fr]
 • การออกเสียง : canonnier canonnier [fr]
 • การออกเสียง : antimissile antimissile [fr]
 • การออกเสียง : arme de destruction massive arme de destruction massive [fr]
 • การออกเสียง : WWII WWII [en]
 • การออกเสียง : autoguidé autoguidé [fr]
 • การออกเสียง : couleuvrine couleuvrine [fr]
 • การออกเสียง : toxophile toxophile [fr]
 • การออกเสียง : sabord sabord [fr]
 • การออกเสียง : coup par coup coup par coup [fr]
 • การออกเสียง : pistolet automatique pistolet automatique [fr]
 • การออกเสียง : στρατιώτες στρατιώτες [el]
 • การออกเสียง : étoupille étoupille [fr]
 • การออกเสียง : fusil mitrailleur fusil mitrailleur [fr]
 • การออกเสียง : arme semi-automatique arme semi-automatique [fr]
 • การออกเสียง : invisibilité invisibilité [fr]
 • การออกเสียง : cliqueur cliqueur [fr]
 • การออกเสียง : garde-main garde-main [fr]
 • การออกเสียง : ricocher ricocher [fr]
 • การออกเสียง : tourillon tourillon [fr]
 • การออกเสียง : Kobaltbombe Kobaltbombe [de]
 • การออกเสียง : cranequinier cranequinier [fr]
 • การออกเสียง : faubert faubert [fr]
 • การออกเสียง : talon de la flèche talon de la flèche [fr]
 • การออกเสียง : butchery butchery [en]
 • การออกเสียง : mousquet mousquet [fr]
 • การออกเสียง : φαντάροι φαντάροι [el]
 • การออกเสียง : écran radar écran radar [fr]
 • การออกเสียง : gargousse gargousse [fr]
 • การออกเสียง : signature thermique signature thermique [fr]
 • การออกเสียง : manufacture d'armes de Saint-Étienne manufacture d'armes de Saint-Étienne [fr]
 • การออกเสียง : κανόνι κανόνι [el]
 • การออกเสียง : visée visée [fr]
 • การออกเสียง : champ de tir champ de tir [fr]
 • การออกเสียง : Luftkrieg Luftkrieg [de]
 • การออกเสียง : archer monté archer monté [fr]
 • การออกเสียง : fusil d'assaut fusil d'assaut [fr]
 • การออกเสียง : brague brague [fr]
 • การออกเสียง : crosse crosse [fr]
 • การออกเสียง : tranchefil tranchefil [fr]
 • การออกเสียง : berger bouton berger bouton [fr]
 • การออกเสียง : bipied bipied [fr]