หมวดหมู่:

warfaire

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwarfaire

 • การออกเสียงคำว่า lâcher lâcher [fr]
 • การออกเสียงคำว่า penne penne [it]
 • การออกเสียงคำว่า Butte Butte [en]
 • การออกเสียงคำว่า empennage empennage [en]
 • การออกเสียงคำว่า munitions munitions [en]
 • การออกเสียงคำว่า marmot marmot [nl]
 • การออกเสียงคำว่า peloton peloton [de]
 • การออกเสียงคำว่า archers anglais archers anglais [fr]
 • การออกเสียงคำว่า arquer arquer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า cadran cadran [fr]
 • การออกเสียงคำว่า bander bander [ca]
 • การออกเสียงคำว่า Bataille d'Azincourt Bataille d'Azincourt [fr]
 • การออกเสียงคำว่า alignement alignement [fr]
 • การออกเสียงคำว่า pointe bodkin pointe bodkin [fr]
 • การออกเสียงคำว่า décoche décoche [fr]
 • การออกเสียงคำว่า arc droit arc droit [fr]
 • การออกเสียงคำว่า l'allée du Roy l'allée du Roy [fr]
 • การออกเสียงคำว่า bouquer bouquer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า ligne de mire ligne de mire [fr]
 • การออกเสียงคำว่า prendre de l'arc prendre de l'arc [fr]
 • การออกเสียงคำว่า cranequin cranequin [fr]
 • การออกเสียงคำว่า bandoir bandoir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า enferron enferron [fr]
 • การออกเสียงคำว่า prévôt prévôt [fr]
 • การออกเสียงคำว่า débander débander [fr]
 • การออกเสียงคำว่า pas de tir pas de tir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า archerie archerie [fr]
 • การออกเสียงคำว่า archère archère [fr]
 • การออกเสียงคำว่า paradoxe de l'archer paradoxe de l'archer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า frêne frêne [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Richard Ier d'Angleterre Richard Ier d'Angleterre [fr]
 • การออกเสียงคำว่า noisetier noisetier [fr]
 • การออกเสียงคำว่า gastrophète gastrophète [fr]
 • การออกเสียงคำว่า décochage décochage [fr]
 • การออกเสียงคำว่า facteur d'arc facteur d'arc [fr]
 • การออกเสียงคำว่า La flèche brisée La flèche brisée [fr]
 • การออกเสียงคำว่า compagnie d'archer compagnie d'archer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tireur tireur [fr]
 • การออกเสียงคำว่า bras de corde bras de corde [fr]
 • การออกเสียงคำว่า pointe barbelée pointe barbelée [fr]
 • การออกเสียงคำว่า pêche à l'arc pêche à l'arc [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vol de la flèche vol de la flèche [fr]
 • การออกเสียงคำว่า main d'arc main d'arc [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Richard Cœur de Lion Richard Cœur de Lion [fr]
 • การออกเสียงคำว่า décocher décocher [fr]
 • การออกเสียงคำว่า encocher encocher [fr]
 • การออกเสียงคำว่า dondaine dondaine [fr]
 • การออกเสียงคำว่า papegault papegault [fr]
 • การออกเสียงคำว่า capacité de perforation capacité de perforation [fr]
 • การออกเสียงคำว่า marsouinage marsouinage [fr]
 • การออกเสียงคำว่า bras d'arc bras d'arc [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Suivez la flèche Suivez la flèche [fr]
 • การออกเสียงคำว่า bois d'if bois d'if [fr]
 • การออกเสียงคำว่า flèche du Parthe flèche du Parthe [fr]
 • การออกเสียงคำว่า archetier archetier [fr]
 • การออกเสียงคำว่า dragonne dragonne [fr]
 • การออกเสียงคำว่า arc long arc long [fr]
 • การออกเสียงคำว่า cadence de tir cadence de tir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า cric d'arbalète cric d'arbalète [fr]
 • การออกเสียงคำว่า flèche empoisonnée flèche empoisonnée [fr]
 • การออกเสียงคำว่า empenner empenner [fr]
 • การออกเสียงคำว่า barbelure barbelure [fr]
 • การออกเสียงคำว่า archerie montée archerie montée [fr]
 • การออกเสียงคำว่า brassard brassard [fr]
 • การออกเสียงคำว่า jeu d'arc jeu d'arc [fr]
 • การออกเสียงคำว่า chasse à l'arc chasse à l'arc [fr]
 • การออกเสียงคำว่า barbillon barbillon [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Éros Éros [fr]
 • การออกเสียงคำว่า connétable connétable [fr]
 • การออกเสียงคำว่า franc-archer franc-archer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า arc composite arc composite [fr]
 • การออกเสียงคำว่า prévôté prévôté [fr]
 • การออกเสียงคำว่า carreau d'arbalète carreau d'arbalète [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Bataille de Crécy Bataille de Crécy [fr]
 • การออกเสียงคำว่า encoche encoche [fr]
 • การออกเสียงคำว่า encorder encorder [fr]
 • การออกเสียงคำว่า carquois carquois [fr]
 • การออกเสียงคำว่า bois d'arc bois d'arc [fr]
 • การออกเสียงคำว่า beursault beursault [fr]
 • การออกเสียงคำว่า densité sectionnelle densité sectionnelle [fr]
 • การออกเสียงคำว่า détalonnage détalonnage [fr]
 • การออกเสียงคำว่า marsouiner marsouiner [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vol parabolique vol parabolique [fr]
 • การออกเสียงคำว่า cric-tenseur cric-tenseur [fr]