• บันทึกการออกเสียงคำว่า Nathrezim Nathrezim [en] รอการออกเสียง
  • การออกเสียงคำว่า Antonidas Antonidas [en]
  • การออกเสียงคำว่า Draenor Draenor [en]
  • การออกเสียงคำว่า Thesaeus Thesaeus [en]
  • การออกเสียงคำว่า rashul rashul [en]
  • การออกเสียงคำว่า 魔兽 魔兽 [zh]
  • การออกเสียงคำว่า World of Warcraft World of Warcraft [en]
  • การออกเสียงคำว่า Lordaeron Lordaeron [en]
  • การออกเสียงคำว่า 魔兽争霸 魔兽争霸 [zh]