หมวดหมู่:

walls

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwalls

 • การออกเสียง : partition partition [en]
 • การออกเสียง : Bailey Bailey [en]
 • การออกเสียง : pebbledash pebbledash [en]
 • การออกเสียง : ściany ściany [pl]
 • การออกเสียง : stonewall stonewall [en]
 • การออกเสียง : fencepost fencepost [en]
 • การออกเสียง : podmywać podmywać [pl]
 • การออกเสียง : τείχη τείχη [el]
 • การออกเสียง : hedgerows hedgerows [en]
 • การออกเสียง : جُدُر جُدُر [ar]
 • การออกเสียง : terrazzo terrazzo [nl]
 • การออกเสียง : T-post T-post [en]
 • การออกเสียง : non-bearing non-bearing [en]
 • การออกเสียง : الجدران الجدران [ar]
 • การออกเสียง : picket fence picket fence [en]
 • การออกเสียง : ballachan ballachan [gd]
 • การออกเสียง : electric fence electric fence [en]
 • การออกเสียง : welydd welydd [cy]
 • บันทึกการออกเสียง : mogerioù mogerioù [br] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ebisenge ebisenge [lg] รอการออกเสียง