หมวดหมู่:

wage

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwage

  • การออกเสียง : sahod sahod [tl]
  • การออกเสียง : أُجرة أُجرة [ar]