หมวดหมู่:

vulgaire

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงvulgaire

  • การออกเสียง : fils de pute fils de pute [fr]
  • การออกเสียง : putain putain [fr]
  • การออกเสียง : salope salope [fr]
  • การออกเสียง : enculé enculé [fr]
  • การออกเสียง : Pute Pute [fr]
  • การออกเสียง : connard connard [fr]
  • การออกเสียง : pédé pédé [fr]
  • การออกเสียง : grosse pute grosse pute [fr]
  • การออกเสียง : Salaud Salaud [fr]
  • การออกเสียง : sous-race sous-race [fr]