หมวดหมู่:

vowel

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงvowel

 • การออกเสียง : a a [en]
 • การออกเสียง : æ æ [no]
 • การออกเสียง : 母音 ぼいん 母音 ぼいん [ja]
 • การออกเสียง : Ө Ө [tt]
 • การออกเสียง : schwa schwa [de]
 • การออกเสียง : aiueo aiueo [ja]
 • การออกเสียง : ऑ [hi]
 • การออกเสียง : अॅ अॅ [hi]
 • การออกเสียง : uy (dipthong) uy (dipthong) [tl]
 • การออกเสียง : iw (dipthong) iw (dipthong) [tl]
 • การออกเสียง : ey (dipthong) ey (dipthong) [tl]
 • การออกเสียง : aw (diphthong) aw (diphthong) [tl]
 • การออกเสียง : aw (diptong) aw (diptong) [tl]
 • การออกเสียง : صدا دار صدا دار [fa]
 • การออกเสียง : oy (dipthong) oy (dipthong) [tl]
 • บันทึกการออกเสียง : vowil vowil [jam] รอการออกเสียง