หมวดหมู่:

voodoo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงvoodoo

  • การออกเสียง : zombie zombie [en]
  • การออกเสียง : vudu vudu [hr]