หมวดหมู่:

Vogel

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงVogel

 • การออกเสียง : Gimpel Gimpel [de]
 • การออกเสียง : Amsel Amsel [de]
 • การออกเสียง : Junko Junko [ja]
 • การออกเสียง : kwak kwak [nl]
 • การออกเสียง : Nussknacker Nussknacker [de]
 • การออกเสียง : Kolkrabe Kolkrabe [de]
 • การออกเสียง : Eichelhäher Eichelhäher [de]
 • การออกเสียง : merel merel [nl]
 • การออกเสียง : slechtvalk slechtvalk [nl]
 • การออกเสียง : ortolan ortolan [en]
 • การออกเสียง : ooievaar ooievaar [nl]
 • การออกเสียง : ekster ekster [eo]
 • การออกเสียง : rietzanger rietzanger [nl]
 • การออกเสียง : krakeend krakeend [nl]
 • การออกเสียง : Nachtigall Nachtigall [de]
 • การออกเสียง : putter putter [en]
 • การออกเสียง : Zwarte kraai Zwarte kraai [nl]
 • การออกเสียง : rotgans rotgans [nl]
 • การออกเสียง : topper topper [en]
 • การออกเสียง : Hüttensänger Hüttensänger [de]
 • การออกเสียง : snor snor [da]
 • การออกเสียง : Grote lijster Grote lijster [nl]
 • การออกเสียง : Spatz Spatz [de]
 • การออกเสียง : buizerd buizerd [nl]
 • การออกเสียง : Grote karekiet Grote karekiet [nl]
 • การออกเสียง : Zeisig Zeisig [de]
 • การออกเสียง : nonnetje nonnetje [nl]
 • การออกเสียง : torenvalk torenvalk [nl]
 • การออกเสียง : frater frater [la]
 • การออกเสียง : Drossel Drossel [de]
 • การออกเสียง : Gierzwaluw Gierzwaluw [nl]
 • การออกเสียง : vink vink [sv]
 • การออกเสียง : Fluiter Fluiter [nl]
 • การออกเสียง : Gele kwikstaart Gele kwikstaart [nl]
 • การออกเสียง : pimpelmees pimpelmees [nl]
 • การออกเสียง : geoorde fuut geoorde fuut [nl]
 • การออกเสียง : Zwarte specht Zwarte specht [nl]
 • การออกเสียง : Buchfink Buchfink [de]
 • การออกเสียง : paarse strandloper paarse strandloper [nl]
 • การออกเสียง : alk alk [et]
 • การออกเสียง : raaf raaf [nl]
 • การออกเสียง : Rotkehlchen Rotkehlchen [de]
 • การออกเสียง : fuut fuut [vls]
 • การออกเสียง : Dompfaff Dompfaff [de]
 • การออกเสียง : Elster Elster [de]
 • การออกเสียง : Zwarte Zee-eend Zwarte Zee-eend [nl]
 • การออกเสียง : Dohle Dohle [de]
 • การออกเสียง : wilde eend wilde eend [nl]
 • การออกเสียง : Temmincks strandloper Temmincks strandloper [nl]
 • การออกเสียง : Gaai Gaai [nl]
 • การออกเสียง : Sijs Sijs [nl]
 • การออกเสียง : Kleine karekiet Kleine karekiet [nl]
 • การออกเสียง : Notenkraker Notenkraker [nl]
 • การออกเสียง : brilduiker brilduiker [nl]
 • การออกเสียง : Grote burgemeester Grote burgemeester [nl]
 • การออกเสียง : kwartelkoning kwartelkoning [nl]
 • การออกเสียง : Gartenrotschwanz Gartenrotschwanz [de]
 • การออกเสียง : Noordse stormvogel Noordse stormvogel [nl]
 • การออกเสียง : Dorngrasmücke Dorngrasmücke [de]
 • การออกเสียง : middelste zaagbek middelste zaagbek [nl]
 • การออกเสียง : Feldschwirl Feldschwirl [de]
 • การออกเสียง : waterhoen waterhoen [nl]
 • การออกเสียง : Grote kruisbek Grote kruisbek [nl]
 • การออกเสียง : Wasserpieper Wasserpieper [de]
 • การออกเสียง : zomertaling zomertaling [nl]
 • การออกเสียง : ralreiger ralreiger [nl]
 • การออกเสียง : Kuifmees Kuifmees [nl]
 • การออกเสียง : Gartenspötter Gartenspötter [de]
 • การออกเสียง : Kleine jager Kleine jager [nl]
 • การออกเสียง : bergfink bergfink [sv]
 • การออกเสียง : Feldrohrsänger Feldrohrsänger [de]
 • การออกเสียง : Zippammer Zippammer [de]
 • การออกเสียง : Geelgors Geelgors [nl]
 • การออกเสียง : watersnip watersnip [nl]
 • การออกเสียง : Rode patrijs Rode patrijs [nl]
 • การออกเสียง : steenuil steenuil [nl]
 • การออกเสียง : Birkenzeisig Birkenzeisig [de]
 • การออกเสียง : Mandarijneend Mandarijneend [nl]
 • การออกเสียง : Ortolaan Ortolaan [nl]
 • การออกเสียง : korhoen korhoen [nl]
 • การออกเสียง : Grauwe vliegenvanger Grauwe vliegenvanger [nl]
 • การออกเสียง : Sumpfrohrsänger Sumpfrohrsänger [de]
 • การออกเสียง : Grauwe gors Grauwe gors [nl]
 • การออกเสียง : Nebelkrähe Nebelkrähe [de]
 • การออกเสียง : Grote stern Grote stern [nl]
 • การออกเสียง : Seidenschwanz Seidenschwanz [de]
 • การออกเสียง : Grote Canadese gans Grote Canadese gans [nl]
 • การออกเสียง : Staartmees Staartmees [nl]
 • การออกเสียง : bosrietzanger bosrietzanger [nl]
 • การออกเสียง : Velduil Velduil [nl]
 • การออกเสียง : Rosse franjepoot Rosse franjepoot [nl]
 • การออกเสียง : dodaars dodaars [nl]
 • การออกเสียง : kleine plevier kleine plevier [nl]
 • การออกเสียง : Stieglitz Stieglitz [de]
 • การออกเสียง : Mehlschwalbe Mehlschwalbe [de]
 • การออกเสียง : morinelplevier morinelplevier [nl]
 • การออกเสียง : Grauammer Grauammer [de]
 • การออกเสียง : Middelste bonte specht Middelste bonte specht [nl]
 • การออกเสียง : Wilde zwaan Wilde zwaan [nl]
 • การออกเสียง : grote zilverreiger grote zilverreiger [nl]