หมวดหมู่:

vitale

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงvitale

  • การออกเสียง : 生命 生命 [zh]
  • การออกเสียง : 生命力 生命力 [yue]
  • การออกเสียง : せいめい せいめい [ja]
  • การออกเสียง : 政治生命 政治生命 [ja]
  • การออกเสียง : 生命を脅かす 生命を脅かす [ja]
  • การออกเสียง : Dai-ichi Seimei Hoken Dai-ichi Seimei Hoken [ja]