หมวดหมู่:

vine

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงvine

 • การออกเสียง : liana liana [en]
 • การออกเสียง : mammolo mammolo [it]
 • การออกเสียง : bitter melon bitter melon [en]
 • การออกเสียง : ololiuqui ololiuqui [es]
 • การออกเสียง : satèn satèn [it]
 • การออกเสียง : Stagafassli Stagafassli [it]
 • การออกเสียง : mamertino mamertino [it]
 • การออกเสียง : falerno falerno [es]
 • การออกเสียง : imbottigliato imbottigliato [it]
 • การออกเสียง : Tourbat Tourbat [fr]
 • การออกเสียง : Collin-Bourisset Collin-Bourisset [fr]
 • การออกเสียง : Camaralet de Lasseube Camaralet de Lasseube [fr]
 • การออกเสียง : roncagliette roncagliette [it]
 • บันทึกการออกเสียง : la'auhihi la'auhihi [haw] รอการออกเสียง