หมวดหมู่:

vientos

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงvientos

  • การออกเสียง : bochorno bochorno [es]
  • การออกเสียง : levante levante [pt]
  • การออกเสียง : Mistral Mistral [de]
  • การออกเสียง : tramontana tramontana [it]
  • การออกเสียง : cierzo cierzo [es]
  • การออกเสียง : Terral Terral [pt]
  • การออกเสียง : alisios alisios [es]