หมวดหมู่:

vessel

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงvessel

 • การออกเสียง : vase vase [en]
 • การออกเสียง : cup cup [en]
 • การออกเสียง : vessel vessel [en]
 • การออกเสียง : punch bowl punch bowl [en]
 • การออกเสียง : motorboat motorboat [en]
 • การออกเสียง : tall ship tall ship [en]
 • การออกเสียง : 그릇 그릇 [ko]
 • การออกเสียง : yachts yachts [en]
 • การออกเสียง : bathysphere bathysphere [en]
 • การออกเสียง : Vaati Vaati [mr]
 • การออกเสียง : lightship lightship [en]
 • การออกเสียง : dazzle-ship dazzle-ship [en]
 • การออกเสียง : posuda posuda [hr]
 • การออกเสียง : tekne tekne [tr]
 • การออกเสียง : داو داو [ar]
 • การออกเสียง : karafka karafka [pl]
 • การออกเสียง : karafki karafki [pl]
 • การออกเสียง : stągiew stągiew [pl]
 • การออกเสียง : forecabin forecabin [en]
 • การออกเสียง : kufel kufel [pl]
 • การออกเสียง : fishing boat fishing boat [en]
 • การออกเสียง : PFSO PFSO [en]
 • การออกเสียง : hawsehole hawsehole [en]