หมวดหมู่:

verse

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverse

 • การออกเสียง : idyllic idyllic [en]
 • การออกเสียง : octet octet [en]
 • การออกเสียง : Jabberwocky Jabberwocky [en]
 • การออกเสียง : idyll idyll [en]
 • การออกเสียง : idyllically idyllically [en]
 • การออกเสียง : doggerel doggerel [en]
 • การออกเสียง : catalectic catalectic [en]
 • การออกเสียง : sura sura [pt]
 • การออกเสียง : Canterbury Tales Canterbury Tales [en]
 • การออกเสียง : Jabberwock Jabberwock [en]
 • การออกเสียง : recytowanie recytowanie [pl]
 • การออกเสียง : versifier versifier [en]
 • การออกเสียง : hendecasyllable hendecasyllable [en]
 • การออกเสียง : lyrical lyrical [en]
 • การออกเสียง : wiersz wiersz [pl]
 • การออกเสียง : strofa strofa [it]
 • การออกเสียง : Edmund Clerihew Bentley Edmund Clerihew Bentley [en]
 • การออกเสียง : rym rym [pl]
 • การออกเสียง : endecasillabo endecasillabo [it]
 • การออกเสียง : տաղ տաղ [hy]
 • การออกเสียง : poemat poemat [pl]
 • การออกเสียง : شاعر کی زبان شاعر کی زبان [ur]
 • บันทึกการออกเสียง : Surah Surah [ind] รอการออกเสียง