หมวดหมู่:

vernederlandsing

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงvernederlandsing

 • การออกเสียง : Finland Finland [en]
 • การออกเสียง : Polen Polen [de]
 • การออกเสียง : Montenegro Montenegro [en]
 • การออกเสียง : België België [nl]
 • การออกเสียง : Luxemburg Luxemburg [de]
 • การออกเสียง : Duitsland Duitsland [nl]
 • การออกเสียง : Estland Estland [de]
 • การออกเสียง : Frankrijk Frankrijk [nl]
 • การออกเสียง : Griekenland Griekenland [nl]
 • การออกเสียง : Italië Italië [nl]
 • การออกเสียง : Kroatië Kroatië [nl]
 • การออกเสียง : Denemarken Denemarken [nl]
 • การออกเสียง : Friesland Friesland [nl]
 • การออกเสียง : Noorwegen Noorwegen [nl]
 • การออกเสียง : Zweden Zweden [nl]
 • การออกเสียง : Hongarije Hongarije [nl]
 • การออกเสียง : Tsjechië Tsjechië [nl]
 • การออกเสียง : Rusland Rusland [da]
 • การออกเสียง : Spanje Spanje [nl]
 • การออกเสียง : Albanië Albanië [nl]
 • การออกเสียง : Slowakije Slowakije [nl]
 • การออกเสียง : Australië Australië [nl]
 • การออกเสียง : Litouwen Litouwen [nl]
 • การออกเสียง : Slovenië Slovenië [nl]
 • การออกเสียง : Bosnië-Hercegovina Bosnië-Hercegovina [nl]
 • การออกเสียง : Bulgarije Bulgarije [nl]
 • การออกเสียง : Letland Letland [nl]
 • การออกเสียง : Staaten Landt = Nieuw-Zeeland Staaten Landt = Nieuw-Zeeland [nl]
 • การออกเสียง : Rijssel = Lille Rijssel = Lille [nl]
 • การออกเสียง : Maleisië & Maleisisch Maleisië & Maleisisch [nl]
 • การออกเสียง : Afghanistan & Afghaans Afghanistan & Afghaans [nl]
 • การออกเสียง : Mongolië & Mongools Mongolië & Mongools [nl]
 • การออกเสียง : Krakau (vernederlandsing) Krakau (vernederlandsing) [nl]
 • การออกเสียง : Barcelona & Barcelonees Barcelona & Barcelonees [nl]
 • การออกเสียง : Polynesië & Polynesisch Polynesië & Polynesisch [nl]
 • การออกเสียง : Nieuw-Zeelands Nieuw-Zeelands [nl]