หมวดหมู่:

verkeer

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverkeer

 • การออกเสียง : charter charter [en]
 • การออกเสียง : viaduct viaduct [en]
 • การออกเสียง : halte halte [de]
 • การออกเสียง : verkeer verkeer [nl]
 • การออกเสียง : bottleneck bottleneck [en]
 • การออกเสียง : tramhalte tramhalte [nl]
 • การออกเสียง : passagier passagier [de]
 • การออกเสียง : aanhangwagen aanhangwagen [nl]
 • การออกเสียง : bakfiets bakfiets [nl]
 • การออกเสียง : fietsenrek fietsenrek [nl]
 • การออกเสียง : openbaar vervoer openbaar vervoer [nl]
 • การออกเสียง : claxon claxon [es]
 • การออกเสียง : bijrijder bijrijder [nl]
 • การออกเสียง : verkeersboete verkeersboete [nl]
 • การออกเสียง : parkeerbon parkeerbon [nl]
 • การออกเสียง : tweede klas tweede klas [nl]
 • การออกเสียง : claxonneren claxonneren [nl]
 • การออกเสียง : kano kano [tr]
 • การออกเสียง : brommer brommer [nl]
 • การออกเสียง : vrachtwagen vrachtwagen [nl]
 • การออกเสียง : benzinestation benzinestation [nl]
 • การออกเสียง : fietsenstalling fietsenstalling [nl]
 • การออกเสียง : snelheidslimiet snelheidslimiet [nl]
 • การออกเสียง : eerste klas eerste klas [nl]
 • การออกเสียง : passagiersstoel passagiersstoel [nl]
 • การออกเสียง : blokmarkering blokmarkering [nl]
 • การออกเสียง : deuk deuk [nl]
 • การออกเสียง : spookrijder spookrijder [nl]
 • การออกเสียง : treintoestel treintoestel [nl]
 • การออกเสียง : benzinepomp benzinepomp [nl]
 • การออกเสียง : forenzen forenzen [nl]
 • การออกเสียง : ramptoerisme ramptoerisme [nl]
 • การออกเสียง : omrijadvies omrijadvies [nl]
 • การออกเสียง : aanrijding aanrijding [nl]
 • การออกเสียง : haaientanden haaientanden [nl]
 • การออกเสียง : botsing botsing [nl]
 • การออกเสียง : doodlopende straat doodlopende straat [nl]
 • การออกเสียง : punter punter [en]
 • การออกเสียง : spitsuur spitsuur [nl]
 • การออกเสียง : racefiets racefiets [nl]
 • การออกเสียง : niet roken niet roken [nl]
 • การออกเสียง : parkeermeter parkeermeter [nl]
 • การออกเสียง : bewaakt parkeren bewaakt parkeren [nl]
 • การออกเสียง : vrachtverkeer vrachtverkeer [nl]
 • การออกเสียง : verkeersongeval verkeersongeval [nl]
 • การออกเสียง : invalidenwagentje invalidenwagentje [nl]
 • การออกเสียง : dubbeldekker dubbeldekker [nl]
 • การออกเสียง : turborotonde turborotonde [nl]
 • การออกเสียง : spoorwegovergang spoorwegovergang [nl]
 • การออกเสียง : bestuurder bestuurder [nl]
 • การออกเสียง : flankongeval flankongeval [nl]
 • การออกเสียง : fietsstrook fietsstrook [nl]
 • การออกเสียง : verkeersongevallen verkeersongevallen [nl]
 • การออกเสียง : filevorming filevorming [nl]
 • การออกเสียง : verkeerslicht verkeerslicht [nl]
 • การออกเสียง : kop-staartbotsing kop-staartbotsing [nl]
 • การออกเสียง : hutjemutje hutjemutje [nl]
 • การออกเสียง : doseerlicht doseerlicht [nl]
 • การออกเสียง : vrachtauto vrachtauto [nl]
 • การออกเสียง : bumperplakken bumperplakken [nl]
 • การออกเสียง : kruising kruising [nl]
 • การออกเสียง : Bebouwde kom Bebouwde kom [nl]
 • การออกเสียง : trajectcontrole trajectcontrole [nl]
 • การออกเสียง : spookrijden spookrijden [nl]
 • การออกเสียง : frontale botsing frontale botsing [nl]
 • การออกเสียง : knooppunt knooppunt [nl]
 • การออกเสียง : motorboot motorboot [nl]
 • การออกเสียง : driewieler driewieler [nl]
 • การออกเสียง : stadsbus stadsbus [nl]
 • การออกเสียง : afrit afrit [nl]
 • การออกเสียง : bewegwijzering bewegwijzering [nl]
 • การออกเสียง : kluifrotonde kluifrotonde [nl]
 • การออกเสียง : vangrails vangrails [nl]
 • การออกเสียง : zomerdienstregeling zomerdienstregeling [nl]
 • การออกเสียง : verkeersongeluk verkeersongeluk [nl]
 • การออกเสียง : stoplicht stoplicht [nl]
 • การออกเสียง : total loss total loss [nl]
 • การออกเสียง : verdrijvingspijl verdrijvingspijl [nl]
 • การออกเสียง : rijverbod rijverbod [nl]
 • การออกเสียง : uitlaat uitlaat [nl]
 • การออกเสียง : carpoolen carpoolen [nl]
 • การออกเสียง : de bob zijn de bob zijn [nl]
 • การออกเสียง : ligfiets ligfiets [nl]
 • การออกเสียง : kantstreep kantstreep [nl]
 • การออกเสียง : wielklem wielklem [nl]
 • การออกเสียง : vrachtwagenchauffeur vrachtwagenchauffeur [nl]
 • การออกเสียง : parkeerwacht parkeerwacht [nl]
 • การออกเสียง : zeilboot zeilboot [nl]
 • การออกเสียง : dienstregeling dienstregeling [nl]
 • การออกเสียง : lijndienst lijndienst [nl]
 • การออกเสียง : de A1 & A2 & A8 & A28 & A58 de A1 & A2 & A8 & A28 & A58 [nl]
 • การออกเสียง : John Frostbrug John Frostbrug [nl]
 • การออกเสียง : autoloze zondag autoloze zondag [nl]
 • การออกเสียง : autovrije zondag autovrije zondag [nl]
 • การออกเสียง : ANWB = automobielorganisatie ANWB = automobielorganisatie [nl]
 • การออกเสียง : reflectorpaaltje reflectorpaaltje [nl]
 • การออกเสียง : IJtunnel IJtunnel [nl]
 • การออกเสียง : taxiën, taxiede, getaxied taxiën, taxiede, getaxied [nl]
 • การออกเสียง : basisverkeersregel basisverkeersregel [nl]
 • การออกเสียง : accordeonfile accordeonfile [vls]