หมวดหมู่:

verdura

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverdura

 • การออกเสียง : tomate tomate [de]
 • การออกเสียง : lechuga lechuga [es]
 • การออกเสียง : calabaza calabaza [es]
 • การออกเสียง : pepino pepino [es]
 • การออกเสียง : cipolla cipolla [it]
 • การออกเสียง : aguacate aguacate [es]
 • การออกเสียง : coliflor coliflor [es]
 • การออกเสียง : melanzana melanzana [it]
 • การออกเสียง : espinaca espinaca [es]
 • การออกเสียง : grelo grelo [gl]
 • การออกเสียง : tomates tomates [es]
 • การออกเสียง : choclo choclo [es]
 • การออกเสียง : radicchio trevigiano radicchio trevigiano [it]
 • การออกเสียง : ajos ajos [es]
 • การออกเสียง : Lemo Lemo [fr]
 • การออกเสียง : judías verdes judías verdes [es]
 • การออกเสียง : escarola escarola [es]
 • การออกเสียง : Fulco di Verdura Fulco di Verdura [it]
 • การออกเสียง : acelga acelga [es]
 • การออกเสียง : sparacelli sparacelli [it]
 • การออกเสียง : chirivías chirivías [es]
 • การออกเสียง : espinacas espinacas [es]
 • การออกเสียง : zucòl zucòl [vec]
 • การออกเสียง : sèano sèano [vec]
 • การออกเสียง : remolachas remolachas [es]
 • การออกเสียง : endivia endivia [es]
 • การออกเสียง : repollos repollos [es]
 • การออกเสียง : tuberi tuberi [it]
 • การออกเสียง : Cebolla de verdeo Cebolla de verdeo [es]
 • การออกเสียง : cuoricini cuoricini [it]
 • การออกเสียง : lechugas lechugas [es]
 • การออกเสียง : Ñampí Ñampí [es]