หมวดหมู่:

verbs in German

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbs in German

 • การออกเสียง : anwenden anwenden [de]
 • การออกเสียง : anbauen anbauen [de]
 • การออกเสียง : abspritzen abspritzen [de]
 • การออกเสียง : abwiegen abwiegen [de]
 • การออกเสียง : abschieben abschieben [de]
 • การออกเสียง : abkürzen abkürzen [de]
 • การออกเสียง : anstecken anstecken [de]
 • การออกเสียง : abwägen abwägen [de]
 • การออกเสียง : atmen atmen [de]
 • การออกเสียง : absaugen absaugen [de]
 • การออกเสียง : anreichern anreichern [de]
 • การออกเสียง : altern altern [de]
 • การออกเสียง : anfechten anfechten [de]
 • การออกเสียง : amüsieren amüsieren [de]
 • การออกเสียง : anzweifeln anzweifeln [de]
 • การออกเสียง : attackieren attackieren [de]
 • การออกเสียง : anbeten anbeten [de]
 • การออกเสียง : aneignen aneignen [de]
 • การออกเสียง : abzeichnen abzeichnen [de]
 • การออกเสียง : akquirieren akquirieren [de]
 • การออกเสียง : ankreiden ankreiden [de]
 • การออกเสียง : abfeuern abfeuern [de]
 • การออกเสียง : apportieren apportieren [de]
 • การออกเสียง : abzocken abzocken [de]
 • การออกเสียง : abfedern abfedern [de]
 • การออกเสียง : anvertrauen anvertrauen [de]
 • การออกเสียง : anmerken anmerken [de]
 • การออกเสียง : adressieren adressieren [de]
 • การออกเสียง : anbringen anbringen [de]
 • การออกเสียง : adoptieren adoptieren [de]
 • การออกเสียง : anpingen anpingen [de]
 • การออกเสียง : abfräsen abfräsen [de]
 • การออกเสียง : anmachen anmachen [de]
 • การออกเสียง : ackern ackern [de]
 • การออกเสียง : ansenken ansenken [de]
 • การออกเสียง : anschreiben anschreiben [de]
 • การออกเสียง : abrunden abrunden [de]
 • การออกเสียง : anprangern anprangern [de]
 • การออกเสียง : abfackeln abfackeln [de]
 • การออกเสียง : aasen aasen [de]
 • การออกเสียง : anfügen anfügen [de]
 • การออกเสียง : abstrahieren abstrahieren [de]
 • การออกเสียง : anschwärzen anschwärzen [de]
 • การออกเสียง : anfassen anfassen [de]
 • การออกเสียง : abfließen abfließen [de]
 • การออกเสียง : abschlachten abschlachten [de]
 • การออกเสียง : anstarren anstarren [de]
 • การออกเสียง : ankern ankern [de]
 • การออกเสียง : absolvieren absolvieren [de]
 • การออกเสียง : abwerben abwerben [de]
 • การออกเสียง : abkacken abkacken [de]
 • การออกเสียง : anleiten anleiten [de]
 • การออกเสียง : applaudieren applaudieren [de]
 • การออกเสียง : abtransportieren abtransportieren [de]
 • การออกเสียง : anhimmeln anhimmeln [de]
 • การออกเสียง : anlangen anlangen [de]
 • การออกเสียง : arretieren arretieren [de]
 • การออกเสียง : akkreditieren akkreditieren [de]
 • การออกเสียง : abalienieren abalienieren [de]