หมวดหมู่:

verbos

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbos

 • การออกเสียง : aprender aprender [pt]
 • การออกเสียง : der der [de]
 • การออกเสียง : correr correr [es]
 • การออกเสียง : poder poder [es]
 • การออกเสียง : abandonar abandonar [es]
 • การออกเสียง : voulons voulons [fr]
 • การออกเสียง : beber beber [es]
 • การออกเสียง : dibujar dibujar [es]
 • การออกเสียง : pensar pensar [es]
 • การออกเสียง : abalanzarse abalanzarse [es]
 • การออกเสียง : besar besar [es]
 • การออกเสียง : seducir seducir [es]
 • การออกเสียง : abandono abandono [pt]
 • การออกเสียง : kennen kennen [de]
 • การออกเสียง : actuar actuar [es]
 • การออกเสียง : contender contender [en]
 • การออกเสียง : barrer barrer [es]
 • การออกเสียง : lamer lamer [es]
 • การออกเสียง : solicitar solicitar [es]
 • การออกเสียง : abastecer abastecer [es]
 • การออกเสียง : abdicar abdicar [es]
 • การออกเสียง : precisar precisar [pt]
 • การออกเสียง : provocar provocar [es]
 • การออกเสียง : apagar apagar [es]
 • การออกเสียง : juzgar juzgar [es]
 • การออกเสียง : ataviar ataviar [pt]
 • การออกเสียง : regalar regalar [es]
 • การออกเสียง : retroceder retroceder [es]
 • การออกเสียง : abanicar abanicar [es]
 • การออกเสียง : repetir repetir [es]
 • การออกเสียง : agregar agregar [es]
 • การออกเสียง : considerar considerar [es]
 • การออกเสียง : alabar alabar [es]
 • การออกเสียง : regatear regatear [es]
 • การออกเสียง : accionar accionar [es]
 • การออกเสียง : deletrear deletrear [es]
 • การออกเสียง : confundir confundir [pt]
 • การออกเสียง : instalar instalar [es]
 • การออกเสียง : poner poner [es]
 • การออกเสียง : proteger proteger [es]
 • การออกเสียง : preceder preceder [es]
 • การออกเสียง : saludar saludar [es]
 • การออกเสียง : transmitir transmitir [es]
 • การออกเสียง : alegrar alegrar [pt]
 • การออกเสียง : dançar dançar [pt]
 • การออกเสียง : abalanzar abalanzar [es]
 • การออกเสียง : cantei cantei [pt]
 • การออกเสียง : aballestar aballestar [es]
 • การออกเสียง : designar designar [es]
 • การออกเสียง : abalar abalar [pt]
 • การออกเสียง : violar violar [es]
 • การออกเสียง : puser puser [pt]
 • การออกเสียง : olhar olhar [pt]
 • การออกเสียง : abanderar abanderar [es]
 • การออกเสียง : absolver absolver [es]
 • การออกเสียง : motivar motivar [es]
 • การออกเสียง : deplorar deplorar [es]
 • การออกเสียง : rozar rozar [es]
 • การออกเสียง : armar armar [es]
 • การออกเสียง : acudir acudir [es]
 • การออกเสียง : abochornarse abochornarse [es]
 • การออกเสียง : celebrar celebrar [pt]
 • การออกเสียง : agitar agitar [es]
 • การออกเสียง : endurecer endurecer [es]
 • การออกเสียง : datar datar [es]
 • การออกเสียง : ceder ceder [es]
 • การออกเสียง : cremar cremar [es]
 • การออกเสียง : explorar explorar [es]
 • การออกเสียง : entorpecer entorpecer [pt]
 • การออกเสียง : exagerar exagerar [pt]
 • การออกเสียง : ababadar ababadar [pt]
 • การออกเสียง : preferem preferem [pt]
 • การออกเสียง : organizar organizar [es]
 • การออกเสียง : estrangular estrangular [es]
 • การออกเสียง : abusar abusar [es]
 • การออกเสียง : incitar incitar [es]
 • การออกเสียง : rodear rodear [es]
 • การออกเสียง : retorcerse retorcerse [es]
 • การออกเสียง : aceitar aceitar [pt]
 • การออกเสียง : resmungar resmungar [pt]
 • การออกเสียง : cerrar cerrar [es]
 • การออกเสียง : obtener obtener [es]
 • การออกเสียง : anteceder anteceder [pt]
 • การออกเสียง : encerrar encerrar [es]
 • การออกเสียง : antar antar [pt]
 • การออกเสียง : fisgar fisgar [es]
 • การออกเสียง : salvar salvar [es]
 • การออกเสียง : revolcarse revolcarse [es]
 • การออกเสียง : amnistia amnistia [it]
 • การออกเสียง : activar activar [es]
 • การออกเสียง : apodar apodar [es]
 • การออกเสียง : patrocinar patrocinar [es]
 • การออกเสียง : arreganhar arreganhar [pt]
 • การออกเสียง : cooperar cooperar [es]
 • การออกเสียง : continúa continúa [es]
 • การออกเสียง : negociar negociar [es]
 • การออกเสียง : ambicionar ambicionar [es]
 • การออกเสียง : fundir fundir [es]
 • การออกเสียง : requerir requerir [ca]
 • การออกเสียง : parecer parecer [es]