• การออกเสียงคำว่า affronter affronter [fr]
 • การออกเสียงคำว่า dialoguer dialoguer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า couper couper [fr]
 • การออกเสียงคำว่า égaliser égaliser [fr]
 • การออกเสียงคำว่า adorer adorer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า défiler défiler [fr]
 • การออกเสียงคำว่า traînasser traînasser [fr]
 • การออกเสียงคำว่า figer figer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า désépaissir désépaissir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า éplucher éplucher [fr]
 • การออกเสียงคำว่า essarter essarter [fr]
 • การออกเสียงคำว่า cuber cuber [fr]
 • การออกเสียงคำว่า cribler cribler [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tamiser tamiser [fr]
 • การออกเสียงคำว่า attiédir attiédir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า diluer diluer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า cajoler cajoler [fr]
 • การออกเสียงคำว่า s'incruster s'incruster [fr]
 • การออกเสียงคำว่า aimer aimer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า importer importer [en]
 • การออกเสียงคำว่า regarderons regarderons [fr]
 • การออกเสียงคำว่า travaillant travaillant [fr]
 • การออกเสียงคำว่า devra devra [fr]
 • การออกเสียงคำว่า devrai devrai [fr]
 • การออกเสียงคำว่า subjonctif subjonctif [fr]
 • การออกเสียงคำว่า infinitif infinitif [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je haïs je haïs [fr]
 • การออกเสียงคำว่า guider guider [en]
 • การออกเสียงคำว่า Armer Armer [de]
 • การออกเสียงคำว่า profiter profiter [fr]