หมวดหมู่:

Verben

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงVerben

 • การออกเสียง : machen machen [de]
 • การออกเสียง : register register [en]
 • การออกเสียง : haben haben [de]
 • การออกเสียง : mögen mögen [de]
 • การออกเสียง : müssen müssen [de]
 • การออกเสียง : geben geben [de]
 • การออกเสียง : wissen wissen [de]
 • การออกเสียง : wirst wirst [de]
 • การออกเสียง : бежать бежать [ru]
 • การออกเสียง : sollen sollen [de]
 • การออกเสียง : pressen pressen [nl]
 • การออกเสียง : hinfahren hinfahren [de]
 • การออกเสียง : verhungern verhungern [de]
 • การออกเสียง : brätst brätst [de]
 • การออกเสียง : konsumieren konsumieren [de]
 • การออกเสียง : durchfallen durchfallen [de]
 • การออกเสียง : zuschrauben zuschrauben [de]
 • การออกเสียง : heimgehen heimgehen [de]
 • การออกเสียง : herauslaufen herauslaufen [de]
 • การออกเสียง : wegbringen wegbringen [de]
 • การออกเสียง : nazove me nazove me [hr]
 • การออกเสียง : heraufklettern heraufklettern [de]
 • การออกเสียง : stossen stossen [de]
 • การออกเสียง : weiterlesen weiterlesen [de]
 • การออกเสียง : herunterkommen herunterkommen [de]
 • การออกเสียง : zubewegen zubewegen [de]
 • การออกเสียง : hinübergehen hinübergehen [de]
 • การออกเสียง : synthetisieren synthetisieren [de]