หมวดหมู่:

verbe

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbe

 • การออกเสียง : hacker hacker [en]
 • การออกเสียง : tergiverser tergiverser [fr]
 • การออกเสียง : payer payer [fr]
 • การออกเสียง : prononcer prononcer [fr]
 • การออกเสียง : utiliser utiliser [fr]
 • การออกเสียง : creuser creuser [fr]
 • การออกเสียง : tousser tousser [fr]
 • การออกเสียง : avancer avancer [fr]
 • การออกเสียง : dévoiler dévoiler [fr]
 • การออกเสียง : lancer lancer [fr]
 • การออกเสียง : brosser brosser [fr]
 • การออกเสียง : frapper frapper [fr]
 • การออกเสียง : annuler annuler [fr]
 • การออกเสียง : acquiescer acquiescer [fr]
 • การออกเสียง : compiler compiler [en]
 • การออกเสียง : asseoir asseoir [fr]
 • การออกเสียง : abandonner abandonner [fr]
 • การออกเสียง : conseiller conseiller [fr]
 • การออกเสียง : bombera bombera [es]
 • การออกเสียง : osa osa [es]
 • การออกเสียง : s'astreindre s'astreindre [fr]
 • การออกเสียง : arrachera arrachera [es]
 • การออกเสียง : bâiller bâiller [fr]
 • การออกเสียง : unifier unifier [fr]
 • การออกเสียง : valider valider [fr]
 • การออกเสียง : regimber regimber [fr]
 • การออกเสียง : repense repense [fr]
 • การออกเสียง : nécessitent nécessitent [fr]
 • การออกเสียง : hocher hocher [fr]
 • การออกเสียง : mériter mériter [fr]
 • การออกเสียง : cogérer cogérer [fr]
 • การออกเสียง : vend vend [en]
 • การออกเสียง : interpeller interpeller [fr]
 • การออกเสียง : témoigner témoigner [fr]
 • การออกเสียง : Sparte Sparte [de]
 • การออกเสียง : chatoyer chatoyer [fr]
 • การออกเสียง : roucouler roucouler [fr]
 • การออกเสียง : trébucher trébucher [fr]
 • การออกเสียง : persécuter persécuter [fr]
 • การออกเสียง : célèbrent célèbrent [fr]
 • การออกเสียง : customiser customiser [fr]
 • การออกเสียง : tweeter tweeter [en]
 • การออกเสียง : đợi đợi [vi]
 • การออกเสียง : cartographier cartographier [fr]
 • การออกเสียง : grouper grouper [en]
 • การออกเสียง : trompé trompé [fr]
 • การออกเสียง : bruire bruire [it]
 • การออกเสียง : exagérer exagérer [fr]
 • การออกเสียง : exécuter exécuter [fr]
 • การออกเสียง : colleter colleter [fr]
 • การออกเสียง : Fusilier Fusilier [en]
 • การออกเสียง : répertorier répertorier [fr]
 • การออกเสียง : avaler avaler [fr]
 • การออกเสียง : hypertrophier hypertrophier [fr]
 • การออกเสียง : atténuer atténuer [fr]
 • การออกเสียง : participions participions [fr]
 • การออกเสียง : ravitailler ravitailler [fr]
 • การออกเสียง : considérons considérons [fr]
 • การออกเสียง : participiez participiez [fr]
 • การออกเสียง : punir punir [pt]
 • การออกเสียง : surestimer surestimer [fr]
 • การออกเสียง : certifier certifier [en]
 • การออกเสียง : ayant eu ayant eu [fr]
 • การออกเสียง : Coller Coller [fr]
 • การออกเสียง : aggraver aggraver [fr]
 • การออกเสียง : aidions aidions [fr]
 • การออกเสียง : instiller instiller [fr]
 • การออกเสียง : balancé balancé [pt]
 • การออกเสียง : impliquions impliquions [fr]
 • การออกเสียง : éteignons éteignons [fr]
 • การออกเสียง : frissoner frissoner [fr]
 • การออกเสียง : nagiez nagiez [fr]
 • การออกเสียง : hésites hésites [fr]
 • การออกเสียง : signaler signaler [fr]
 • การออกเสียง : participons participons [fr]
 • การออกเสียง : conglomérer conglomérer [fr]
 • การออกเสียง : tarir tarir [fr]
 • การออกเสียง : interagir interagir [pt]
 • การออกเสียง : fileter fileter [fr]
 • การออกเสียง : obliger obliger [fr]
 • การออกเสียง : zapper zapper [fr]
 • การออกเสียง : fossoyer fossoyer [fr]
 • การออกเสียง : lubrifier lubrifier [fr]
 • การออกเสียง : angler angler [en]
 • การออกเสียง : étions étions [fr]
 • การออกเสียง : ratifier ratifier [fr]
 • การออกเสียง : engager engager [fr]
 • การออกเสียง : m'asseoir m'asseoir [fr]
 • การออกเสียง : denter denter [lmo]
 • การออกเสียง : impliquiez impliquiez [fr]
 • การออกเสียง : brouter brouter [fr]
 • การออกเสียง : stipuler stipuler [fr]
 • การออกเสียง : entourer entourer [fr]
 • การออกเสียง : annoncer annoncer [fr]
 • การออกเสียง : usiner usiner [fr]
 • การออกเสียง : échouer échouer [fr]
 • การออกเสียง : veiller veiller [fr]
 • การออกเสียง : obtempérer obtempérer [fr]
 • การออกเสียง : statuer statuer [fr]
 • การออกเสียง : enterrer enterrer [fr]