หมวดหมู่:

VERB INFINITIVE

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงVERB INFINITIVE

 • การออกเสียง : kochen kochen [de]
 • การออกเสียง : обожать обожать [ru]
 • การออกเสียง : röntgen röntgen [de]
 • การออกเสียง : einzäunen einzäunen [de]
 • การออกเสียง : précis précis [fr]
 • การออกเสียง : legate legate [en]
 • การออกเสียง : nachhaken nachhaken [de]
 • การออกเสียง : vergammeln vergammeln [de]
 • การออกเสียง : zulangen zulangen [de]
 • การออกเสียง : richtigstellen richtigstellen [de]
 • การออกเสียง : abbassare abbassare [it]
 • การออกเสียง : aushecken aushecken [de]
 • การออกเสียง : austauschen austauschen [de]
 • การออกเสียง : zulaufen zulaufen [de]
 • การออกเสียง : aufstocken aufstocken [de]
 • การออกเสียง : ausschlafen ausschlafen [de]
 • การออกเสียง : pacificar pacificar [es]
 • การออกเสียง : ausrenken ausrenken [de]
 • การออกเสียง : wirbeln wirbeln [de]
 • การออกเสียง : excuse (verb) excuse (verb) [en]
 • การออกเสียง : erlangen erlangen [de]
 • การออกเสียง : verschlucken verschlucken [de]
 • การออกเสียง : fruncir fruncir [es]
 • การออกเสียง : rutschen rutschen [de]
 • การออกเสียง : plagiarise plagiarise [en]
 • การออกเสียง : hausen hausen [de]
 • การออกเสียง : trachten trachten [de]
 • การออกเสียง : beseech beseech [en]
 • การออกเสียง : abzielen abzielen [de]
 • การออกเสียง : concitar concitar [es]
 • การออกเสียง : verrenken verrenken [de]
 • การออกเสียง : vertragen vertragen [de]
 • การออกเสียง : hinkriegen hinkriegen [de]
 • การออกเสียง : münden münden [de]
 • การออกเสียง : приврать приврать [ru]
 • การออกเสียง : hergeben hergeben [de]
 • การออกเสียง : rütteln rütteln [de]
 • การออกเสียง : toben toben [de]
 • การออกเสียง : Kugeln Kugeln [de]
 • การออกเสียง : entwurzeln entwurzeln [de]
 • การออกเสียง : überziehen überziehen [de]
 • การออกเสียง : brüsten brüsten [de]
 • การออกเสียง : eingestehen eingestehen [de]
 • การออกเสียง : versiegen versiegen [de]
 • การออกเสียง : peilen peilen [de]
 • การออกเสียง : kämmen kämmen [de]
 • การออกเสียง : zollen zollen [de]
 • การออกเสียง : läutern läutern [de]
 • การออกเสียง : pfeffern pfeffern [de]
 • การออกเสียง : erbeben erbeben [de]
 • การออกเสียง : hrăni hrăni [ro]
 • การออกเสียง : tranquilizar tranquilizar [es]
 • การออกเสียง : entfachen entfachen [de]
 • การออกเสียง : abraten abraten [de]
 • การออกเสียง : konstatieren konstatieren [de]
 • การออกเสียง : prallen prallen [de]
 • การออกเสียง : aufkreuzen aufkreuzen [de]
 • การออกเสียง : abschrecken abschrecken [de]
 • การออกเสียง : nachlesen nachlesen [de]
 • การออกเสียง : kreischen kreischen [de]
 • การออกเสียง : schöpfen schöpfen [de]
 • การออกเสียง : imponieren imponieren [de]
 • การออกเสียง : anfühlen anfühlen [de]
 • การออกเสียง : peaufiner peaufiner [fr]
 • การออกเสียง : rösten rösten [sv]
 • การออกเสียง : erpressen erpressen [de]
 • การออกเสียง : zuknöpfen zuknöpfen [de]
 • การออกเสียง : urteilen urteilen [de]
 • การออกเสียง : éternuer éternuer [fr]
 • การออกเสียง : kauern kauern [de]
 • การออกเสียง : trüben trüben [de]
 • การออกเสียง : vivi vivi [pt]
 • การออกเสียง : abschirmen abschirmen [de]
 • การออกเสียง : verneinen verneinen [de]
 • การออกเสียง : bräunen bräunen [de]
 • การออกเสียง : grübeln grübeln [de]
 • การออกเสียง : anpöbeln anpöbeln [de]
 • การออกเสียง : aufklären aufklären [de]
 • การออกเสียง : plätschern plätschern [de]
 • การออกเสียง : spähen spähen [de]
 • การออกเสียง : hinziehen hinziehen [de]
 • การออกเสียง : übersiedeln übersiedeln [de]
 • การออกเสียง : knien knien [de]
 • การออกเสียง : verdrehen verdrehen [de]
 • การออกเสียง : verharren verharren [de]
 • การออกเสียง : verschulden verschulden [de]
 • การออกเสียง : injizieren injizieren [de]
 • การออกเสียง : trösten trösten [de]
 • การออกเสียง : meiden meiden [de]
 • การออกเสียง : anklopfen anklopfen [de]
 • การออกเสียง : versteuern versteuern [de]
 • การออกเสียง : beflecken beflecken [de]
 • การออกเสียง : beibringen beibringen [de]
 • การออกเสียง : entschließen entschließen [de]
 • การออกเสียง : grapschen grapschen [de]
 • การออกเสียง : disputieren disputieren [de]
 • การออกเสียง : rupfen rupfen [de]
 • การออกเสียง : unterjochen unterjochen [de]
 • การออกเสียง : verpacken verpacken [de]
 • การออกเสียง : überschätzen überschätzen [de]