• การออกเสียงคำว่า vivi vivi [pt]
 • การออกเสียงคำว่า excuse (verb) excuse (verb) [en]
 • การออกเสียงคำว่า plagiarise plagiarise [en]
 • การออกเสียงคำว่า clamâ clamâ [fur]
 • การออกเสียงคำว่า fevelâ fevelâ [fur]
 • การออกเสียงคำว่า gjoldi gjoldi [fur]
 • การออกเสียงคำว่า bevi bevi [it]
 • การออกเสียงคำว่า taiâ taiâ [fur]
 • การออกเสียงคำว่า scrivi scrivi [it]
 • การออกเสียงคำว่า murî murî [fur]
 • การออกเสียงคำว่า tradusi tradusi [fur]
 • การออกเสียงคำว่า mangjâ mangjâ [fur]
 • การออกเสียงคำว่า hrăni hrăni [ro]
 • การออกเสียงคำว่า mähen mähen [de]
 • การออกเสียงคำว่า keifen keifen [de]
 • การออกเสียงคำว่า schinden schinden [de]
 • การออกเสียงคำว่า dranbleiben dranbleiben [de]
 • การออกเสียงคำว่า erhaschen erhaschen [de]
 • การออกเสียงคำว่า verschärfen verschärfen [de]
 • การออกเสียงคำว่า verkrümeln verkrümeln [de]
 • การออกเสียงคำว่า einnisten einnisten [de]
 • การออกเสียงคำว่า kneten kneten [de]
 • การออกเสียงคำว่า anstaunen anstaunen [de]
 • การออกเสียงคำว่า enttarnen enttarnen [de]
 • การออกเสียงคำว่า erpressen erpressen [de]
 • การออกเสียงคำว่า besinnen besinnen [de]
 • การออกเสียงคำว่า umklammern umklammern [de]
 • การออกเสียงคำว่า ausstreuen ausstreuen [de]
 • การออกเสียงคำว่า anfunkeln anfunkeln [de]
 • การออกเสียงคำว่า aufbäumen aufbäumen [de]