หมวดหมู่:

verb - present

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb - present

 • การออกเสียง : Absol Absol [en]
 • การออกเสียง : absolc absolc [ca]
 • การออกเสียง : absolem absolem [ca]
 • การออกเสียง : absolen absolen [ca]
 • การออกเสียง : absoleu absoleu [ca]
 • การออกเสียง : absols absols [ca]
 • การออกเสียง : admet admet [ca]
 • การออกเสียง : admetem admetem [ca]
 • การออกเสียง : admeten admeten [ca]
 • การออกเสียง : admeteu admeteu [ca]
 • การออกเสียง : Admeto Admeto [pt]
 • การออกเสียง : admets admets [ca]
 • การออกเสียง : agraeix agraeix [ca]
 • การออกเสียง : agraeixen agraeixen [ca]
 • การออกเสียง : agraeixes agraeixes [ca]
 • การออกเสียง : agraeixo agraeixo [ca]
 • การออกเสียง : agraïm agraïm [ca]
 • การออกเสียง : agraïu agraïu [ca]
 • การออกเสียง : ajup ajup [ca]
 • การออกเสียง : ajupen ajupen [ca]
 • การออกเสียง : ajupim ajupim [ca]
 • การออกเสียง : ajupiu ajupiu [ca]
 • การออกเสียง : ajupo ajupo [ca]
 • การออกเสียง : ajups ajups [ca]
 • การออกเสียง : anem anem [oc]
 • การออกเสียง : Aner Aner [he]
 • การออกเสียง : aneu aneu [ca]
 • การออกเสียง : aneu. van aneu. van [ca]
 • การออกเสียง : aparec aparec [ca]
 • การออกเสียง : apareix apareix [ca]
 • การออกเสียง : apareixem apareixem [ca]
 • การออกเสียง : apareixen apareixen [ca]
 • การออกเสียง : apareixes apareixes [ca]
 • การออกเสียง : apareixeu apareixeu [ca]
 • การออกเสียง : aprèn aprèn [ca]
 • การออกเสียง : aprenc aprenc [ca]
 • การออกเสียง : aprenem aprenem [ca]
 • การออกเสียง : aprenen aprenen [ca]
 • การออกเสียง : apreneu apreneu [ca]
 • การออกเสียง : aprens aprens [ca]
 • การออกเสียง : argüeix argüeix [ca]
 • การออกเสียง : argüeixen argüeixen [ca]
 • การออกเสียง : argüeixes argüeixes [ca]
 • การออกเสียง : argüeixo argüeixo [ca]
 • การออกเสียง : argüim argüim [ca]
 • การออกเสียง : argüiu argüiu [ca]
 • การออกเสียง : atén atén [ca]
 • การออกเสียง : atenc atenc [ca]
 • การออกเสียง : atenem atenem [ca]
 • การออกเสียง : atenen atenen [ca]
 • การออกเสียง : ateneu ateneu [ro]
 • การออกเสียง : atens atens [ca]
 • การออกเสียง : Ateny Ateny [pl]
 • การออกเสียง : atenyem atenyem [ca]
 • การออกเสียง : atenyen atenyen [ca]
 • การออกเสียง : atenyeu atenyeu [ca]
 • การออกเสียง : atenyo atenyo [ca]
 • การออกเสียง : atenys atenys [ca]
 • การออกเสียง : batem batem [pt]
 • การออกเสียง : baten baten [de]
 • การออกเสียง : bateu bateu [pt]
 • การออกเสียง : bato bato [pt]
 • การออกเสียง : bats bats [en]
 • การออกเสียง : bec bec [fr]
 • การออกเสียง : berena berena [ca]
 • การออกเสียง : berenem berenem [ca]
 • การออกเสียง : berenen berenen [ca]
 • การออกเสียง : berenes berenes [ca]
 • การออกเสียง : bereneu bereneu [ca]
 • การออกเสียง : bereno bereno [ca]
 • การออกเสียง : beu beu [nl]
 • การออกเสียง : beuen beuen [ca]
 • การออกเสียง : beus beus [ca]
 • การออกเสียง : bevem bevem [ca]
 • การออกเสียง : beveu beveu [ca]
 • การออกเสียง : bull bull [en]
 • การออกเสียง : bullen bullen [en]
 • การออกเสียง : bullim bullim [ca]
 • การออกเสียง : bulliu bulliu [ca]
 • การออกเสียง : bullo bullo [la]
 • การออกเสียง : bulls bulls [en]
 • การออกเสียง : cabem cabem [pt]
 • การออกเสียง : caben caben [es]
 • การออกเสียง : cabeu cabeu [ca]
 • การออกเสียง : cabo cabo [es]
 • การออกเสียง : caic caic [ca]
 • การออกเสียง : caiem caiem [ca]
 • การออกเสียง : caieu caieu [ca]
 • การออกเสียง : calen calen [ca]
 • การออกเสียง : camina camina [es]
 • การออกเสียง : caminem caminem [ca]
 • การออกเสียง : caminen caminen [es]
 • การออกเสียง : camines camines [ca]
 • การออกเสียง : camineu camineu [ca]
 • การออกเสียง : camino camino [es]
 • การออกเสียง : canta canta [es]
 • การออกเสียง : cantem cantem [ca]
 • การออกเสียง : canten canten [ca]
 • การออกเสียง : cantes cantes [ca]
 • การออกเสียง : canteu canteu [ca]