หมวดหมู่:

vegetal

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงvegetal

 • การออกเสียง : couve couve [pt]
 • การออกเสียง : rúcula rúcula [ca]
 • การออกเสียง : bróculo bróculo [pt]
 • การออกเสียง : ka'a he'ẽ ka'a he'ẽ [gn]
 • การออกเสียง : pimento pimento [en]
 • การออกเสียง : panís panís [ca]
 • การออกเสียง : Cheiloclinium sylvestris Cheiloclinium sylvestris [la]
 • การออกเสียง : Chrysobalanus icaco Chrysobalanus icaco [la]
 • การออกเสียง : almendras almendras [es]
 • การออกเสียง : oregãos oregãos [pt]
 • การออกเสียง : cominhos cominhos [pt]
 • การออกเสียง : tomata tomata [ca]
 • การออกเสียง : malagueta malagueta [pt]
 • การออกเสียง : fríjol fríjol [es]
 • การออกเสียง : coentros coentros [pt]
 • การออกเสียง : repollos repollos [es]
 • การออกเสียง : tomilho tomilho [pt]
 • การออกเสียง : kuratũ kuratũ [gn]